Home>Groep 3>Huiswerk

Huiswerk

vrijdag 11 augustus 2017

Huiswerk

Vanaf groep 3 kan uw kind huiswerk meekrijgen om extra te oefenen voor b.v. lezen. De leerkracht zal in onderlinge afstemming met u het werk meegeven.