Home>Groep 3>Kern 11: Wat bewaar jij? (en Kern afsluiting)

Kern 11: Wat bewaar jij? (en Kern afsluiting)

woensdag 12 juni 2019

In musea worden uiteenlopende zaken bewaard en tentoongesteld. Veel kinderen zijn ook dol op het verzamelen van spullen. Op de thematafel zullen we allerlei zaken uitstallen die te maken hebben met de onderwerpen ‘museum’, ‘verzamelen’, ‘kunstwerkjes’ en ‘hobby’s’. Woorden die daarbij aan bod komen zijn onder andere: het album, breekbaar, de dino, het oudst, iets dubbel hebben en de tentoonstelling.

De nieuwe woordtypen in kern 11 zijn:

 • woorden van twee lettergrepen die eindigen op -ig of -lijk, zoals: veilig en eerlijk;
 • woorden van twee lettergrepen die eindigen op -ing, zoals: buiging;
 • samengestelde woorden van drie lettergrepen, zoals: prentenboek en inpakken;
 • verkleinwoorden van drie lettergrepen die eindigen op -je, -pje of -tje, zoals: leesboekje, bezempje en appeltje;
 • woorden van twee of drie lettergrepen die beginnen met on- of ont-, zoals: onweer en ontbijt;
 • woorden van drie lettergrepen die beginnen met be-, ge- of ver-, zoals: bedoelen, gevaren en vertellen.

De leerlingen die werken met zon-materialen leren de volgende woordtypen lezen:

 • woorden van drie lettergrepen met een of meer open lettergrepen, maar niet met een open lettergreep aan het einde, zoals: krokodil en kamperen (maar dus niet: kimono);
 • woorden van drie of meer lettergrepen die eindigen op -ste, zoals: gevaarlijkste;
 • woorden van twee of meer lettergrepen die eindigen op -tie, zoals: vakantie;
 • leenwoorden, zoals: computer;
 • woorden met meerdere open lettergrepen (vlak) na elkaar, zoals: museum.

Spelling

We herhalen de woordtypen die in de vorige kernen werden geoefend met spelling, zodat ze aan het eind van de kern worden beheerst.

Verder maken de kinderen kennis met één nieuwe spellingcategorie, namelijk samengestelde woorden met alle mogelijke clusters, zoals: grasspriet en viltstift.

Begrijpend lezen

Sinds kern 7 besteden we met regelmaat aandacht aan begrijpend lezen, waarbij in de werkboekjes met name de juiste antwoorden moeten worden gekozen. Aan het eind van deze kern leren de kinderen ook zelf antwoorden te formuleren en zinnen in de juiste volgorde te zetten. We bespreken de opdrachten altijd met de kinderen, om zo hun inzicht in wat belangrijk is om een tekst te kunnen begrijpen te vergroten.

Functioneel en creatief schrijven

In deze kern werken we aan een klassenmuseum. Elk kind kan hieraan een bijdrage leveren door bijvoorbeeld naam- en informatiebordjes te schrijven bij een presentatie van zijn eigen hobby. Ook leren ze vragen te formuleren over de hobby’s van hun klasgenoten, die ze aan elkaar kunnen stellen.

Tips voor spelletjes bij kern 11

Spel 1: Dobbelstenen

Het vlot lezen van de open lettergreep is nu aan de orde geweest. Juist die open lettergreep is erg moeilijk herkenbaar en daarom is veel en vaak oefenen nog steeds belangrijk. Met de twee dobbelstenen kunt u met uw kind een spel spelen waarin de open lettergreep wordt geoefend.

Plak eerst de beide dobbelstenen goed in elkaar. Bij voorkeur plakt u voor het uitknippen het werkblad met de dobbelsteen op stevig papier of karton. Neem ook wat fiches, krentjes of nootjes.

Vervolgens gooien u en uw kind om beurten met beide dobbelstenen. Vormen de beide woorddelen samen een woord? Voor elk goed woord verdien je een fiche. Wie heeft de meeste?

Kent uw kind de betekenis van de gevonden woorden?

Download: Dobbelsteen 1

Download: Dobbeslteen 2

Spel 2: Woordzoeker

Uw kind leest al veel woorden en op dit moment zijn de woorden met twee lettergrepen aan de orde. In deze woordzoeker zitten woorden met twee lettergrepen verborgen, zowel horizontaal als verticaal. Uw kind gaat op zoek naar de verstopte woorden.

In kern 8 heeft uw kind ook al de mogelijkheid gehad om een werkblad te maken waarop een woordzoeker staat. Mogelijk heeft uw kind dat nog niet gedaan, en kan hij of zij eerst de woordzoeker van kern 8 maken als voorbereiding. In de woordzoeker van kern 8 staan de woorden alleen horizontaal. In deze woordzoeker staan de woorden ook verticaal. Zoek samen met uw kind maar eens naar het verticale woord ‘knikkers’.

Download – Woordzoeker

Na 11 kernen is er nog één kern: kern afsluiting.
Voor de laatste weken van het schooljaar gaan we vooral bezig met de manier van voor te lezen en te presenteren waarbij zoals het hele jaar het plezier in het lezen voorop staat!

Kern afsluiting: Een wereld vol boeken

In deze laatste kern komen opa en Kim en de andere personages van het Puddingboomplein terug in het verhaal ‘De verhalendief’. De verhalendief uit de titel blijkt uiteindelijk de meester van groep 4 te zijn, die in de bibliotheek boeken heeft verzameld voor het nieuwe schooljaar.

Door dit verhaal en de activiteiten in kern afsluiting ervaren de kinderen dat boeken hun wereld verruimen en dat ze door boeken ontdekkingen kunnen doen.

We stimuleren de kinderen om na te denken over welke boeken ze willen lezen in de zomervakantie. Daarnaast staan we stil bij andere activiteiten die met vakantie te maken hebben, zoals sport en spel, zomer en waterpret, en speeltuin en pretpark.

Geen nieuwe woordtypen lezen of spellen

In deze kern komen geen nieuwe woordtypen meer aan bod. Tijdens de lessen lezen en spelling oefenen de kinderen verder met alles wat ze het afgelopen jaar hebben geleerd en tijdens de andere lessen passen ze het geleerde toe door zinnen en korte tekstjes te schrijven, voor te lezen en eventueel een presentatie te geven. Deze lessen zijn gekoppeld aan woordenschatuitbreiding.

De kinderen oefenen in groepjes het voordragen van teksten met het boekje ‘Toneellezen’, waarin ze allemaal een rol voor hun rekening nemen.

Tips voor spelletjes bij kern afsluiting

Spel 1: Koffer-abc

Laat uw kind woordjes zoeken bij de letters van het alfabet. Dat kunnen woorden zijn van spullen die in de koffer mee op reis gaan. Het kunnen ook spullen zijn die bij kamperen horen.

Download: koffer-abc

Tip 1: Luisterboeken

Een lange rit naar de vakantiebestemming is een uitstekend moment om een boek te lezen. Maar in de auto een boek lezen vindt niet iedereen even prettig. Luisterboeken kunnen dan uitkomst bieden.

Tip 2: Vakantieactiviteiten in de bibliotheek

Verschillende bibliotheken organiseren tijdens de vakantie allerlei activiteiten voor kinderen. Kijk op de website van de bibliotheek bij u in de buurt!