Home>Groep 3>Kern 3: letters d, oe, z, ij en h

Kern 3: letters d, oe, z, ij en h

woensdag 31 oktober 2018

venvDe nieuwe letters in kern 3 zijn: d, oe, z, ij en h. De kinderen oefenen het lezen en maken van woordjes die bestaan uit van één lettergreep met die letters die ze kennen, zoals kaas, eet en nee. Het kunnen lezen en maken van woorden als spaak en kaart zijn nog geen doel, maar de kinderen krijgen wel de gelegenheid om aan deze woorden te snuffelen en te proberen of ze deze woorden kunnen lezen en maken.

De kinderen die werken met zon-materialen leren de volgende woordtypen lezen:

  • eenlettergrepige woorden die beginnen met ‘sch’, zoals: schoen, schuilt;
  • eenlettergrepige woorden die eindigen op ‘ng’: ring, slang;
  • eenlettergrepige woorden die eindigen op ‘nk’: bank, klank; eenlettergrepige woorden die eindigen op ‘d’: koud, hard;
  • eenlettergrepige woorden die eindigen op ‘b’: web, krab;
  • eenlettergrepige woorden met een lettercluster vooraan én achteraan: dwerg, klant, blond.

Tips voor spelletjes bij kern 3

Schrijven op je rug

Kinderen hebben in kern start tot en met 3 al veel letters geleerd. Het is een leuk spel om de letters op de rug van uw kind te ‘schrijven’ en het kind te laten raden welke letter dat was. U kunt ook woorden schrijven, bijvoorbeeld: kaas – mes – dik – rek – boos – peer – maan – vin – teen – doek – mep – koe – poes – haas – zes – zoet – bek – moe.
Misschien vindt uw kind het moeilijk om zich goed te concentreren. Als hulp kunt u in een tijdschrift of folder plaatjes zoeken van bovengenoemde woorden en deze voor uw kind neerleggen. Vervolgens kan het met behulp van de eerste letter al gaan zoeken naar het woord dat op de rug zal worden geschreven. Schrijft u bijvoorbeeld de letter -m-, dan kunnen wel vier plaatjes de juiste oplossing zijn. Maar na de letter -e- vallen er weer kaartjes af. Uiteindelijk geeft de laatste letter de oplossing.

Lezen voor het slapen gaan

Uw kind kent steeds meer letters en de vlotte lezers zullen al vaak naar eigen leesboekjes gaan grijpen. Sommige kinderen hebben echter wat meer moeite met lezen en kunnen er niet toe komen om zelf te gaan lezen. Vaak helpt het als u zegt dat uw kind in bed nog een kwartiertje mag lezen. Alleen als het leest, mag de lamp nog een kwartier aan.

Blijven voorlezen

Als u kind al zelf kan lezen, denkt u misschien dat voorlezen nu niet meer hoeft. Niets is minder waar: blijf voorlezen! In voorleesverhalen biedt u uw kind een enorme woordenschat en taalachtergrond. Juist die elementen zijn belangrijk in de verdere lees-/taalontwikkeling van uw kind.
En natuurlijk vindt uw kind het vooral gezellig om voorgelezen te worden. Het biedt een groter aanbod aan verhalen dan de eenvoudige tekstjes die het zelf kan lezen. En u stimuleert de nieuwsgierigheid naar het lezen in boeken.