Home>Groep 3>Kern 4: w, o, a, u, j.

Kern 4: w, o, a, u, j.

donderdag 15 november 2018

veiliggespeldDe nieuwe letters in kern 4 zijn: w, o, a, u, j.
In de vorige kern hebben de kinderen al de gelegenheid gekregen om naast woorden zoals ‘doek’ en ‘ijs’ ook eens woorden zoals ‘spaar’ en ‘vrij’ te lezen. Het is geen probleem als uw kind dat nog moeilijk vindt. Deze woordjes horen nu nog niet bij de basisstof. Wel kan uw kind nu al stam +t lezen: zoals ‘vaart’ en ‘rent’, maar nog niet ‘rijdt’ of ‘wordt’.

De kinderen die werken met zon-materialen leren de volgende woordtypen lezen:

 • eenlettergrepige woorden die beginnen met ‘schr’, zoals: schram, schroef;
 • tweelettergrepige verkleinwoorden, zoals: mandje, kraampje, stoeltje;
 • eenlettergrepige woorden die eindigen op ‘dt’ of ‘bt’, zoals: vindt, krabt;
 • eenlettergrepige woorden die eindigen op ‘ch’ of ‘cht’, zoals: lach, bocht;
 • eenlettergrepige woorden die eindigen op ‘a’, ‘o’ of ‘u’, zoals: sla, vlo, nu;
 • eenlettergrepige woorden die eindigen met een cluster van drie medeklinkers, zoals: worst, markt;
 • eenlettergrepige woorden die beginnen met een cluster van drie medeklinkers, zoals: strik, spleet;
 • tweelettergrepige woorden zoals: zwembroek, schatkaart.

Tips voor spelletjes bij kern 4

Tip 1: Tik aan

U hebt een paar kleine blaadjes papier nodig. U schrijft een opdracht op een blaadje, bijvoorbeeld:
‘tik een oor aan’. Uw kind leest de zin en voert uit wat het leest. Dan mag uw kind een opdracht opschrijven die u moet uitvoeren. Zinnetjes die mogelijk zijn met de letters en woorden die uw kind heeft geleerd zijn:

 • tik een (oor, been, voet, teen, jas, rok, raam, kom, pop) aan
 • kijk naar mijn (haar, oor, been, voet, rok, jas)
 • kijk naar (het raam, de poes/de kat, de kip, de wip, de kar, de mok/de kop, de kan, de pop)

Wanneer uw kind de w heeft geleerd (begin kern 4), kunt u ook voorwerpen of lichaamsdelen laten aanwijzen: wijs een (teen) aan.

Tip 2: Een verlanglijstje schrijven

Misschien hebt u ze al in huis: de speelgoedboekjes die de periode van Sinterklaas aankondigen. Binnenkort zal uw kind intensief bezig zijn met de spannendste gebeurtenis van het jaar. En al snel zal het beginnen met het maken van een verlanglijstje. U kunt uw kind helpen bij het maken van zo’n lijstje. Meestal knippen kinderen uit de boekjes de afbeeldingen van hun favoriete speelgoed. Nu uw kind al zo veel letters kent, is het ook aardig om samen een verlanglijstje te schrijven. Laat uw kind zo veel mogelijk letters van een woord opschrijven. Alleen als het een bepaalde letter echt niet weet, kunt u het woord voorschrijven. Let nog niet op spelfouten. ‘Hond’ wordt waarschijnlijk met een ‘t’ geschreven (hont) en ‘trein’ wordt ‘trijn’. Laat dat gerust staan. Het heeft geen schadelijke gevolgen voor het latere spellingsniveau. Uw kind kent de klanken immers alleen nog maar volgens de geleerde letters. Daarom zal het alle woorden precies zo schrijven zoals ze worden uitgesproken. Corrigeren ontmoedigt op dit moment alleen maar het spontaan schrijven.