Home>Groep 3>Kern 6: letters g, au, ui, f en ei

Kern 6: letters g, au, ui, f en ei

vrijdag 4 januari 2019

In kern 6 worden de letters g, au, ui, f en ei geleerd. Dit zijn de laatste letters die dit schooljaar aan bod komen. De letters ‘ui’ en ‘ei’ worden nog wel eens verkeerd geschreven. We leren de kinderen daarvoor geheugensteuntjes aan: bij de ‘ui’ komt eerst de ui (de kinderen maken met hun linkerhand de vorm van een ui die lijkt op de vorm van de letter ‘u’) en daarnaast ligt het mesje (de kinderen strekken hun rechterhand en draaien de handpalm naar links; zo ontstaat de ‘i’). Bij de ‘ei’ krijg je eerst het ei (de ‘e’) en dan het lepeltje (de ‘i’).

De kinderen die werken met zon-materialen leren de volgende woordtypen lezen:
tweelettergrepige woorden die eindigen op ‘en’, ‘er’ en ‘el’, zoals: bloemen, vlinder, sleutel;
tweelettergrepige woorden met in het midden ‘ng’, ‘nk’ of ‘ch’, zoals: jongen, planken, lachen;
tweelettergrepige woorden die beginnen met ‘be’, ‘ge’ of ‘ver, zoals: betaal, gezien, verkeer;
eenlettergrepige woorden met ‘eeuw’ of ‘ieuw’, zoals: leeuw, nieuw;
tweelettergrepige woorden met ‘eeuw’ of ‘ieuw’, zoals: sneeuwman, kieuwen.

Tip 1: Onzin-zinnen

Maak een aantal briefjes met daarop telkens de volgende woorden:
Briefje 1: ik …
Briefje 2: in de …
Briefje 3: met een …
Vul daarna samen met uw kind eerst alle eerste briefjes in, vervolgens de tweede en de derde. Doe de briefjes dan in drie bakjes of mandjes.
Trek om beurten een briefje uit ieder bakje of mandje. Leg ze achter elkaar en lees de zin op die zo ontstaat. Is het een zin-zin of onzin-zin? In elk geval is het leuk!

Tip 2: Een woordslang maken

Maak samen met uw kind een woordslang. Begin met een woord en zoek om beurten een woord dat begint met de laatste letter van het laatstgenoemde woord, bijvoorbeeld: brief – fles – soep. Kunt u beiden na een minuut bedenktijd geen woord meer vinden, dan stopt het spel. U kunt de woorden ook opschrijven en samen nog eens doorlezen. Speel het spel een tweede keer en beperk de keuze van de woorden tot bijvoorbeeld dierennamen. Schrijf deze woorden op. Teken vervolgens boven de woordslang een optocht van de genoemde dieren.

Tip 3: Met de computer spelen

Na deze kern kent uw kind alle letters. Misschien wil uw kind zelf woorden typen op de computer.
Op het toetsenbord staan echter hoofdletters, terwijl veel kinderen nu alleen nog maar kleine letters kennen. Daarom is het een leuk idee om op de toetsen gekleurde stickertjes te plakken, waarop de kleine letters zijn geschreven. Leer uw kind wel, dat het voor de letter ‘aa’ twee keer de a-toets moet intikken. Stimuleer uw kind teksten te maken of verzin samen spannende verhalen. Print de teksten en verhalen, verzamel ze en laat uw kind er een mooie tekening bij maken.

Tip 4: Een verjaardagskalender maken

Nu uw kind alle letters beheerst, is het leuk om in te gaan op een van de functies van schrijven:
door dingen op te schrijven, hoef je niet alles te onthouden. Een voorbeeld hiervan is een verjaardagskalender. Door de namen van je vrienden op een kalender te schrijven, hoef je niet te onthouden wanneer ze jarig zijn, maar kun je het opzoeken.
Neem twaalf witte vellen papier, een voor elke maand. Op de bovenste helft van deze bladzijden maakt uw kind een leuke tekening of plakt het een plaatje uit een tijdschrift. Op de onderste helft schrijft u per blad de naam van de maand en tekent u 29, 30 of 31 schrijflijntjes (voor de namen van de jarigen). Elk schrijfregeltje wordt genummerd. Hierna kunnen bij elke maand de namen van de jarigen worden ingevuld. Deze kalender krijgt een mooie plaats op de kamer van uw kind of op een centrale plaats in huis.