Home>Groep 3>Kern 10: Kijk eens om je heen! Natuur.

Kern 10: Kijk eens om je heen! Natuur.

maandag 23 april 2018

Kern 10 gaat over wat er in de natuur gebeurt of kan gebeuren. Met de kinderen bespreken we zaken zoals weersomstandigheden, het landschap en de leefomgeving. Ze leren woorden als: de aarde, de beek, bewolkt, de heuvel, het kalf, de motregen, schuilen en de stortbui.

De nieuwe woordtypen in kern 10 zijn:

 • woorden van één lettergreep die eindigen op -eeuw, -ieuw of -uw, zoals: leeuw, nieuw en duw;
 • woorden van één lettergreep die eindigen op vier medeklinkers, zoals: herfst en sterkst;
 • woorden van twee lettergrepen waarvan de eerste lettergreep een open lettergreep is, zoals: bomen;
 • woorden van twee lettergrepen die beginnen met twee of drie medeklinkers en waarvan de eerste lettergreep een open lettergreep is, zoals: knopen en strepen;
 • woorden van een of twee lettergrepen met in het midden van het woord -ng-, -nk-, -ch- of -aai-, -ooi-, -oei-, zoals: langzaam en zwaaien;
 • woorden van een of twee lettergrepen met in het midden van het woord -eeuw-, -ieuw- of -uw-, zoals: leeuwen en ruwe.

De leerlingen die werken met zon-materialen leren de volgende woordtypen lezen:

 • woorden van drie lettergrepen die eindigen op -eren, -elen of -enen, zoals: gisteren, hagelen en openen;, zoals spannend;
 • woorden van drie lettergrepen die eindigen op -ig, -lijk of -ing, zoals: negentig, vriendelijk en oplossing;
 • woorden van drie lettergrepen met in het midden van het woord -be-, -ge- of -ver-, zoals: weerbericht, ongeluk en treinverkeer;
 • samenstellingen van vier lettergrepen, zoals: boodschappentas;
 • woorden van vier of vijf lettergrepen (zonder specifiek kenmerk), zoals: burgemeester en onderwijzeres;
 • woorden van vier lettergrepen die beginnen met be-, ge-, ver-, on-, of ont-, zoals: weerbericht, ongeluk en treinverkeer.

Spelling

We herhalen de woordtypen die in de vorige kernen werden geoefend met spelling, zodat ze aan het eind van de kern worden beheerst.

Verder oefenen we met één nieuwe spellingcategorie, namelijk woorden van één lettergreep die beginnen met twee of drie letters en eindigen op twee medeklinkers met een tussenklank (kleefletter), zoals: dwerg en sterk.

Woorden van twee lettergrepen met met -aai, -ooi, -oei of een open lettergreep leren de kinderen wel lezen, maar deze spellingcategorieën horen niet bij de spellingstof van groep 3.

Begrijpend lezen

Sinds kern 7 besteden we met regelmaat aandacht aan begrijpend lezen. In deze kern oefenen we onder andere met gatenteksten: korte teksten van vier zinnen waarin in twee zinnen een woord ontbreekt. De kinderen maken de tekst af door het juiste woord te kiezen uit een aantal woorden.

Functioneel en creatief schrijven

Het thema van deze kern is heel geschikt voor schrijfactiviteiten, bijvoorbeeld beschrijvingen van het weer of van een dier. De kinderen maken tijdens kern 10 verschillende werkstukjes, die op sommige scholen worden verzameld in het ‘Natuurboek van de klas’. Wellicht kunt u aan het eind van de kern eens een kijkje nemen in het boek.

Tips voor spelletjes bij kern 10

Tip 1: Speurtocht

Op het eerste werkblad staan kaartjes die u kunt gebruiken voor het maken van een speurtocht in huis. Op het tweede werkblad staan kaartjes die u kunt gebruiken voor het maken van een speurtocht buiten. Stop de kaartjes voor de speurtocht buiten in plastic zakjes en hang die met een sluitdraadje op. Op elk blad staan ook lege kaartjes. Daarop kunt u zelf een aanwijzing schrijven, indien nodig. Verstop uzelf aan het eind van de tocht of verstop een schat. Uw kind kan de kaartjes al zelf lezen en kan dus ook zelf een speurtocht uitzetten.

Download Speurtocht werkblad 1

Download Speurtocht werkblad 2

Tip 2: Tel de lettergrepen

Het spel dat u met behulp van de woorden op het printblad kunt spelen is erg zinvol en spannend. U hebt er een dobbelsteen voor nodig. Leg de woordkaartjes voor de spelers neer. Een speler gooit met de dobbelsteen. Hij of zij pakt een woord met evenveel lettergrepen als de ogen van de dobbelsteen. (Omdat uw kind nog niet alle woorden zal kunnen lezen, zijn van alle woorden ook plaatjes afgebeeld. Desondanks zult u misschien hier en daar toch een beetje moeten helpen.) De speler klapt om te horen hoeveel lettergrepen het woord heeft. Is er geen woord meer met het aantal lettergrepen dat de dobbelsteen aangeeft, dan gaat de beurt voorbij. Speel tot alle kaartjes op zijn. Wie heeft de meeste kaartjes aan het eind van het spel?

Download Tel de lettergrepen