Home>Groep 3>Software VLL thuisversie

Software VLL thuisversie

woensdag 19 september 2018

Graag willen wij de ouders van groep 3 informeren over het volgende:

Naast de methode Veilig Leren Lezen gebruiken wij op school de leerlingsoftware bekend bij de kinderen onder de naam “het Zoemspel”. Enkele kinderen zijn hier al enthousiast aan begonnen. Leest u onderstaand over de thuisversie van dit spel. Mocht u de thuisversie willen, dan hoor ik graag of wij uw emailadres mogen gebruiken voor dit doel. Er zullen voor u geen onkosten aan verbonden zijn.

Het Zoemspel

De software is te gebruiken op de computers op school, maar ook thuis en op een tablet.

Het gaat om één programma waarin drie leerlijnen worden geoefend:

  • technisch lezen en spellen, begrijpend lezen
  • woordenschat
  • leesbevordering

Adaptief

De leerkracht bepaalt zelf welke leerling met welk onderdeel gaat oefenen. Moet een leerling bijvoorbeeld werken aan lezen en spellen? Dan zet u dat onderdeel van het programma open. Een unieke, adaptieve toepassing zorgt ervoor dat de programma’s de leesontwikkeling van de leerlingen precies bijhouden. De adaptiviteit zit in het aanbieden van woorden met vooral letters die nog niet goed gekend worden. Alle leerlingen oefenen standaard met de letters die zijn aangeboden in de methode. Als die verplichte basisoefeningen zijn afgerond, kunnen ze keuze-oefeningen maken. Daarin krijgen de leerlingen ook letters aangeboden die ze zelf nog extra kennen en oefeningen met uitdagendere woordtypen, zoals woorden met medeklinkerclusters.In de leerlijn woordenschat oefent de leerling met woorden die passen in de context van de kern. In totaal komen zo 800 woorden aan bod. Het programma vraagt de leerling eerst aan te geven welke woorden hij al kent. Vervolgens biedt het programma vooral oefeningen met de woorden die de leerling niet of niet voldoende kent. Natuurlijk wordt gecontroleerd of bekende woorden inderdaad voldoende bekend zijn. Is dat niet het geval, dan worden ook deze woorden geoefend. Op deze manier kan tijd worden bespaard die de leerling kan besteden aan de leerlijn technisch lezen of leesbevordering.

VLLleerlingsoftware-technischlezen
Leerlingsoftware Veilig leren lezen: technisch lezen

VLLleerlingsoftware-woordenschat
leerlingsoftware Veilig leren lezen: woordenschat

De leerlijn leesbevordering heeft tot doel kinderen tot lezen te stimuleren. Het kunnen delen van leesbeleving met klasgenoten en leerkrachten vormt een grote stimulans tot meer lezen en blijven lezen. In de leerlijn leesbevordering kunnen uw leerlingen op eenvoudige en veilige wijze elkaar leestips sturen, vragen over boeken beantwoorden en kan u gelezen boeken bespreekbaar maken, zonder dat u deze boeken zelf hoeft te lezen.

VLLleerlingsoftware-leesbevordering
leerlingsoftware Veilig leren lezen: leesbevordering

Beloning

Dankzij een beloningssysteem stimuleert het programma de leerlingen om bepaalde oefeningen eerst te maken. Met bepaalde oefeningen kunnen ze namelijk dubbele punten winnen en dat verleidt hen om die eerst af te werken. Zoem de bij begeleidt de leerlingen in het programma en beloont hen met grappige animaties.

Thuisversie

In deze software voor thuis zijn ook alle drie de leerlijnen opgenomen. Deze leerlingsoftware voor thuis maakt het mogelijk om de oefentijd uit te breiden. Bijvoorbeeld voor leerlingen met een zwakke woordenschat of die moeite hebben met lezen. Maar ook om leerlingen uitdagende leesbevorderingsopdrachten te laten maken.