Home>Groep 3>Groep 3 start met kern 5

Groep 3 start met kern 5

zaterdag 1 december 2018

De nieuwe letters in kern 5 zijn: eu, ie, l, ou en uu.12

Voor sommige kinderen zijn de ‘eu’, ‘ie’ en ‘ou’ best lastig.
We besteden daarom veel aandacht aan die letters en herhalen ze iedere dag.

Letterblad

Voor in elk werkboekje vindt u een letterblad. Hierin kan u zien en weet uw kind precies te vertellen welke letters inmiddels geleerd zijn, welke deze kern zijn geleerd en welke nog geleerd worden.
De  letters (klanken) met een vierkantje zijn geleerd in de kernen 1 t/m 4.
De zwarte letters zijn de klanken die de kinderen leren in kern 5.
De grijze letters zijn nog niet aangeboden (maar kent uw kind misschien al wel).

Laat uw kind dit lezen en laten zien wat hij/zij kent. Oefen thuis ook zodat alle getoonde letters bij uw kind bekend zijn.

Tijdens de kerstvakantie krijgt uw kind een woordblad mee om aan uw voor te lezen en/of te oefenen. Voornaamste is wel dat uw kind er plezier in houdt!

De kinderen die werken met zon-materialen leren de volgende woordtypen lezen:

eenlettergrepige woorden die eindigen op ‘uw’, zoals: duw, duwt;
tweelettergrepige woorden, zoals: strandbal, braadworst;
tweelettergrepige verkleinwoorden, zoals: schroefje, strikje;
eenlettergrepige woorden die eindigen op ‘ch’ of ‘cht’, zoals: lach, bocht;
eenlettergrepige woorden die eindigen op ‘aai’, ‘ooi’ of ‘oei’, zoals: haai, kooi, roei;
tweelettergrepige woorden die eindigen op ‘e’, zoals: korte, aarde;
tweelettergrepige woorden die eindigen op ‘en’, ‘er’ of ‘el’, zoals: honden, tijger, mantel;
tweelettergrepige woorden met in het midden twee dezelfde medeklinkers, zoals: takken, bakker.

Tip 1: Rijmpjes maken

In deze periode zijn rijmpjes en versjes aan de orde van de dag. Probeer eens met uw kind rijmwoorden te maken, zinnen met rijmwoorden te bedenken of zo veel mogelijk rijmwoorden bij een startwoord te bedenken. Ook hier moet u vooral op de uitspraak letten en niet op de schrijfwijze. Dus ‘zijn’ rijmt op ‘trein’ en ‘mand’ rijmt op ‘klant’. Laat uw kind eens ervaren welke woorden in de bekende sinterklaasliedjes rijmen. Bedenk ook samen rijmpjes!

Tip 2: Een speurtocht door het huis

Schrijf opdrachten op kaartjes en zet daarmee een speurtocht uit in uw huis. Aan het eind verstopt u een versnapering. En wie weet bedenkt Piet wel hetzelfde spel bij het zetten van de schoen. Op een morgen ligt er geen snoep in de schoen maar een briefje. Enkele voorbeelden:

  • kijk bij het raam … en bij het raam ligt een briefje met de tekst:
  • zoek in de vaas … en in de vaas zit een briefje met de tekst:
  • er zit wat in de laars* … en in de laars zit weer een briefje met de tekst:
  • ren maar naar bed* … en daar ligt een briefje met de tekst:
  • het staat op de kast*.

Succes verzekerd!

*Woorden met twee medeklinkers achter elkaar of met een ‘d’ aan het eind, zijn nog niet als basisstof behandeld. U kunt deze woorden eventueel vervangen door een tekening.

Tip 3: S-i-n-t-e-r-k-l-aa-s en k-e-r-s-t-m-i-s en p-i-n-d-a-k-aa-s

Lange woorden zijn samengesteld uit heel veel lettertekens. Speel met de letters van zo’n woord een leuk spel. Schrijf een lang woord breeduit op papier. De verschillende letters van het woord moeten goed afzonderlijk zichtbaar zijn. Knip de letters desgewenst los van elkaar en leg ze voor u neer. Let wel op, dat u letters gebruikt die uw kind tot nu toe geleerd heeft of waarvan u weet dat uw kind ze kent.
Probeer samen met uw kind (en eventueel andere spelers) hoeveel woorden je kunt maken met de letters van dat lange woord. Wie heeft de meeste woorden?
De woorden moeten wel gebruikt kunnen worden in een zin. Onzinwoorden zijn niet goed. Als spelers eenzelfde woord hebben gemaakt, telt dat voor één punt. Heeft een speler een woord dat niemand anders heeft, dan telt dat woord voor twee punten. Wie wint het spel? In deze tijd zijn de woorden: s-i-n-t-e-r-k-l-aa-s en k-e-r-s-t-m-i-s uitstekende startwoorden. Mogelijk viert u deze feesten niet. Dan vindt u vast een ander geschikt woord. Ook bijvoorbeeld het woord p-i-n-d-a-k-aa-s heeft allemaal bekende letters!