Home>Groep 3>Wist je dat?

Wist je dat?

zondag 15 mei 2016

Wist je dat?
 • wij u vragen om te zorgen voor schoeisel dat niet te glad en niet te stroef is? Voor het gymmen in de speelzaal (bij slecht weer) heeft elk kind immers eigen gymschoentjes nodig (die gemakkelijk aan en uit kunnen).  Wilt u de naam van uw kind in de schoentjes schrijven?
 • wij iedere dag 45 minuten doen aan bewegingsonderwijs? (gymmen en/of buitenspelen)
 • als er een kind jarig is vaders en moeders het eerste half uurtje mee de klas in mogen?
 • nieuwe kinderen twee weken lang op de ochtend komen wennen?
 • u veel activiteiten van dit schooljaar kunt vinden op de schoolkalender?
 • alle laatste nieuws direct op de site wordt geplaatst?
 • de klassenouder graag uw e-mail adres ontvangt voor alle groepsgebonden activiteiten?
 • groep 2 vanaf januari zelfstandig de school in en naar buiten gaat?
 • u kunt uw kind via de website ziek melden?
 • u altijd een afspraak kunt maken met de leerkracht gelieve na 14.15 uur?
 • in schoollogo iedere groep een eigen kleur heeft?
 • we binnenkort van start gaan met de schoolbieb? De kinderen mogen elke maandagmiddag dan een boek kiezen en nemen dit elke week weer mee in een tas met hun naam erop.
 • wij bij de kleutergroepen werken met de methode Piramide van cito?
 • dat groep 2 in januari en in juni de citotoetsen voor taal en rekenen maakt en groep 1 alleen in juni?
 • dat wij ook elke week verschillende lessen volgen uit de methode fonemisch bewustzijn en gecijferd bewustzijn?
 • wij bij de kleuters een methode hebben voor voorbereidend schrijven en deze “Aan elkaar” heet?
 • groep 2 uiteindelijk zelfstandig werkt met een planbord?
 • de kleuters al goed leren om zelfstandig te werken zodat de juf andere kinderen goed kan helpen.
 • groep 1 aan het einde van het schooljaar een rapport krijgt?
 • groep 2 een rapport krijgt in februari en juni?
 • dat de deur op tijd open gaat zodat we om 8.30 uur met de les kunnen beginnen?
 • de kinderen iets te eten en te drinken mogen mee nemen voor de pauze van 10 uur? (het liefst fruit als eten)
 • groep 1 een feestdag heeft en die dag de kinderen van groep 2 vrij zijn?
 • dat de kinderen van groep 2 samen met groep 3 op schoolreisje gaan en de kinderen van groep 1 die dag vrij zijn?
 • dat u voor de lunch uw kind niet te veel mee geeft?
 • ze namelijk 20 minuten hebben om te eten en te drinken?
 • wij u vragen geen snoep mee te geven naar school?
 • er op veel dinsdagen en donderdagen wekelijks inloopochtenden zijn?