Home>Groep 4>Tabletonderwijs

Tabletonderwijs

vrijdag 11 augustus 2017

Tabletonderwijs

“Tabletonderwijs maakt leren leuker.”
“Kinderen zijn beter geconcentreerd en gemotiveerd bij het werken op een tablet.”
“Leerkrachten hebben meer tijd voor instructie, lesvoorbereiding en remediëring door automatisch nakijken en foutenanalyse.”

Dit zijn een aantal uitspraken die te lezen zijn op de website van Snappet. Snappet is een stichting waar scholen tablets kunnen leasen. In de Snappet-app op de tablet zijn verwerkingsopdrachten voor rekenen, taal, en spelling beschikbaar. De tablet vervangt het werkboek. Wanneer een leerling een antwoord geeft op een opdracht, krijgt deze direct feedback. Het betekent ook dat de leerkracht de gemaakte opdrachten niet hoeft na te kijken, want dat heeft de software al gedaan. En het gaat zelfs verder! De leerkracht kan live met de groep meekijken hoe de verwerkingsopdrachten worden gemaakt. Direct ingrijpen wanneer een groep leerlingen bij bepaalde opgaven veel fouten maken, komt de leeropbrengsten ten goede. Daarnaast worden kinderen direct doorgeleid naar extra oefenstof die past bij hun niveau van leren. Na een pilot in groep 5 vorig schooljaar waren zowel de leerlingen als de leerkrachten enthousiast over de mogelijkheden van het werken met de tablets van Snappet.

Dit schooljaar verwerken  de groepen 4 t/m 8 de verwerking een groot deel van de leerstof van taal, spelling en rekenen op de tablet.