Home>Groep 3>Weektaak

Weektaak

woensdag 30 augustus 2017

Weektaak

Groep 3 werkt (meestal) tot januari met het planbord, daarna wordt de weektaak geïntroduceerd. De groepen 4 t/m 8 werken het gehele schooljaar met een weektaak.
Alle kinderen krijgen op maandag een nieuwe weektaak. Hierop staat per dag aangegeven wat ieder kind moet doen voor begrijpend lezen, rekenen, taal, spelling, SOLE, lezen en schrijven.

De basisstof moeten alle leerlingen maken. Sommige taken maken de kinderen zelfstandig, andere in tweetallen of groepjes. Sommige opdrachten doen we met de hele groep.

De oefenstof wordt niet beoordeeld, maar na het nakijken door de leerkracht / leerling afgetekend met een krul op de weektaak met mogelijk feedback.

Geplande en uitgevoerde toetsen worden wel beoordeeld.  Zijn de kinderen klaar met de basisstof, dan gaan ze verdiepingsstof, herhalingsstof of plustaken maken.