Home>Groep 8>Van Cito eindtoets naar Route8

Van Cito eindtoets naar Route8

donderdag 26 januari 2017

Ieder jaar vindt aan het einde van het schooljaar een centrale eindtoets plaats voor alle kinderen van groep 8. Deze toets geeft een beeld van het niveau waar de kinderen op het voortgezet onderwijs naar toe gaan. De afgelopen jaren hebben wij de CITO eindtoets gemaakt. Dit schooljaar is de keuze gemaakt om over te gaan van de centrale eindtoets naar een andere toets, genaamd route 8.

Redenen voor ons als team om over te stappen waren met name de kortere belasting die je leerlingen geeft, maar nog meer het feit dat route 8 een adaptieve toets is. Hierdoor worden de zwakkere leerlingen (en dan met name degene die een eigen leerlijn hebben) niet meer verplicht gesteld antwoord te geven op vragen die soms ver boven hun werk- en denkniveau liggen. Iedereen is in staat de toets op zijn of haar eigen niveau te gaan maken. De gevraagde leerstofonderdelen zijn gelijk gebleven.

Nu de leerlingen dit schooljaar ook gestart zijn met het werken met de snappet tablets, zijn ze  gewend digitaal te leren. Dit was in schooljaar 2015/2016 nog een drempel om te nemen, leerlingen waren immers niet gewend om vragen via een computer te beantwoorden. Nu ook dit anders is, waren wij als team in staat een weloverwogen keus voor een andere eindtoets te kunnen maken. MR heeft afgelopen maandag instemming verleend aan deze keuze.

Mocht u als ouders meer over deze toets willen lezen, dan willen we u verwijzen naar de site van route 8. Hierop wordt de manier van werken op een heel heldere manier uitgelegd, mede met behulp van een filmpje.

Zie ook