Home>Groep 8>ROUTE 8 is een eindtoets voor groep 8

ROUTE 8 is een eindtoets voor groep 8

vrijdag 17 februari 2017

Sinds 2015 zijn alle basisscholen verplicht om een eindtoets af te nemen in groep 8. Scholen mogen zelf een keuze maken voor een eindtoets. ROUTE 8 heeft hiervoor een toets ontwikkeld. Deze toets is erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De school van uw kind heeft gekozen voor de eindtoets ROUTE 8.

Het advies van de basisschool is leidend. Het voortgezet onderwijs moet uitgaan van het advies van de basisschool. De uitslag van de eindtoets ROUTE 8 is dus een tweede gegeven.

Toetsonderdelen

ROUTE 8 test via de computer de onderdelen leesvaardigheid, woordenschat, taalverzorging, begrippenlijst, luistervaardigheid, getallen, verhoudingen, meten en meetkunde, verbanden en het optionele onderdeel persoonlijk functioneren (werkhouding en zelfconcept).

Digitaal

De toets wordt op school via het internet gemaakt. Uw kind ontvangt van de leerkracht een persoonlijke inlogcode. De toets wordt in ongeveer 2 tot 3 uur afgenomen.

Persoonlijk

De ROUTE 8 toets is voor ieder kind een unieke toets. Het niveau van de toets past zich automatisch aan, aan het niveau van uw kind. Ieder kind doorloopt op deze manier een eigen route van vragen. Dit werkt voor uw kind prettig en zal minder belastend werken.

Rapportage

Na afname van de eindtoets ROUTE 8 ontvangt de school de rapportages van alle kinderen. U ontvangt vervolgens van de school de rapportage van uw eigen kind.

Wij bedanken de scholen en de kinderen alvast voor hun deelname aan de eindtoets ROUTE 8!

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij de betreffende leerkracht.

Zie ook