Home>Nieuws>Landelijke onderwijsstaking

Landelijke onderwijsstaking

vrijdag 8 maart 2019

Landelijke onderwijsstaking

In de week van 11 maart aanstaande gaat de AOb samen met FNV Onderwijs en Onderzoek actie voeren voor meer investeringen in het onderwijs. Leden uit alle onderwijssectoren worden opgeroepen om mee te doen. De week wordt afgesloten met een landelijke onderwijsstaking op vrijdag 15 maart.

Vlak voor de provinciale Statenverkiezingen van 20 maart 2019 willen ze hiermee duidelijk maken dat er een investeringsplan nodig is voor het onderwijs. Nog deze kabinetsperiode moet er een begin gemaakt worden met het inlopen van de achterstanden en moet het kabinet gaan investeren in onderwijs. Alleen op die manier kan het lerarentekort worden tegengegaan!

Het lerarentekort ontregelt het onderwijs. Leraren, onderwijsondersteuners en directeuren werken massaal door bij ziekte, zijn voortdurend invallers aan het zoeken of aan het inwerken en de klassen zijn bomvol.

Wanneer een leerkracht ziek wordt, is het niet meer vanzelfsprekend dat er een vervanger voor de klas kan staan (zie ook deStentor.nl van 18 januari 2019, waarin Louis van Stiphout, bestuurder bij de stichting Quo Vadis, waaronder zeventien scholen vallen in Deventer/Overijssel aangeeft: ,,Met vaste contracten hebben wij het nog redelijk op orde, maar zodra er zieken zijn beginnen de problemen. Dat is een teken aan de wand.”

Hoewel wij achter het doel van de acties staan, staakt het team van de St. Bernardusschool NIET op 15 maart a.s. Uw kind(eren) kan/kunnen die dag gewoon naar school.