Home>Nieuws>Een bericht van meester Carol

Een bericht van meester Carol

donderdag 13 juli 2017

Vanuit ontvangen brief van de heer van Stiphout bent u op de hoogte dat mijn herstel meer tijd vraagt. Graag wil ik in deze nieuwsbrief  als slot van dit schooljaar en op de drempel van de vakantie op weg naar het nieuwe schooljaar 2017 – 2018 delen van een tekst meegeven uit de vorige eeuw:

‘Desiderata’ geschreven in 1927 door Max Ehrmann (1872-1945).

Verander de wereld, begin bij jezelf, als we het allemaal proberen, gaan we een mooi nieuw jaar tegemoet en ziet de wereld er binnenkort nog mooier uit.

Desiderata

Blijf kalm te midden van het lawaai en de haast
en gedenk hoe vredig de stilte kan zijn.

Blijf op goede voet met alle mensen
zonder jezelf te verloochenen.

Spreek de waarheid, rustig en helder en luister naar anderen,
ook zij hebben iets te zeggen.

Vermijd luidruchtige en agressieve mensen,
ze zijn een kwelling voor de geest.

Verheug je op wat je hebt bereikt en nog wilt bereiken.
Blijf belang stellen in je eigen ontwikkeling, maar blijf bescheiden,
dit is je werkelijke bezit bij het steeds wisselende fortuin in de tijd.

Aanvaard goedmoedig het klimmen der jaren, doe met gratie afstand van je jeugd.

Ontwikkel geestkracht om je te wapenen bij onverwachte tegenslag,
maar maak je geen zorgen om hersenschimmen:
vrees wordt vaak geboren uit vermoeidheid en eenzaamheid.

Wees vriendelijk voor jezelf.
Je bent een kind van het heelal,
je hebt het recht hier te zijn.

En of je het doorgrondt of niet,
twijfel er niet aan dat het heelal zich ontvouwt zoals het moet.
Ga daarom in vrede met god, hoe je je hem ook voorstelt.

Wees zorgvuldig.
Streef naar geluk.

Als slot van dit bericht:

Lieve ouders, kinderen en collega’s,

Wat een voorrecht om samen met elkaar ook dit jaar weer gebouwd te mogen hebben aan die bijzonder school,  op die bijzondere plek , met al die bijzondere mensjes, in deze bijzondere tijd.

Rust goed uit en tot volgend jaar!

Met vriendelijke groet,
Carol Kuipers