Home>Nieuws>Hemelvaart

Hemelvaart

vrijdag 19 mei 2017

Hemelvaart valt altijd op een donderdag!

Veertig dagen na het paasfeest is het Hemelvaartsdag. Pasen begint altijd op een zondag en omdat de periode tussen Pasen en Hemelvaart altijd precies veertig dagen is, valt Hemelvaartsdag altijd op een donderdag. Wel kan de datum steeds weer anders zijn, de datum van Pasen is namelijk ook steeds anders. Dit heeft te maken met het “kerkelijk jaar” (ook wel liturgisch jaar genoemd) wat niet helemaal gelijk loopt met het zogenaamde kalenderjaar. De indeling van het kerkelijk jaar heeft te maken met bepaalde kringen rond de grotere feestdagen, denk ook Kerstmis bijvoorbeeld.

Veertig dagen

In de veertig dagen tussen Pasen en Hemelvaart heeft Jezus zich regelmatig aan het volk en aan zijn leerlingen laten zien. Op de veertigste dag na Pasen is hij definitief naar de hemel gegaan, wat we dus Hemelvaart noemen. In de periode dat Jezus regelmatig is verschenen, heeft hij regelmatig gesproken over het “koninkrijk van God”.

De Heilige Geest

Op het moment dat Jezus naar de hemel is gegaan, waren zijn volgelingen daarbij aanwezig. Jezus heeft zijn volgelingen beloofd dat de Heilige Geest hen op korte termijn zou komen helpen. Na zijn belofte werd hij door een wolk opgenomen en meegevoerd en was niet langer zichtbaar voor zijn volgelingen. Terwijl de volgelingen van Jezus toekeken en naar de hemel staarden, verschenen ineens twee mannen in witte gewaden. Ze riepen letterlijk: “Galliërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.” (Handel.1:9-11)

Pinksteren

Tien dagen na Hemelvaart wordt “Pinksteren” gevierd. Pinksteren valt op de 50ste dag van Pasen (eigenlijk dus 49 dagen na het Paasfeest. Met Pinksteren herdenken we dat de Heilige Geest werd uitgestort.