Home>Nieuws>Pasen, Hemelvaart en Pinksteren

Pasen, Hemelvaart en Pinksteren

dinsdag 9 april 2019

Palmzondag

Op de zondag voor Pasen, begint in die tijd het joodse feest Pesach (de bevrijding van het joodse volk uit Egypte). Zoals veel mensen trekt ook Jezus met de apostelen, zijn leerlingen, naar Jeruzalem, want dit feest duurt 7 dagen lang. Hij wordt groots onthaald en bezoekt de zieke en zwakke mensen en geneest ze.
Hij vertelt over God en wordt in korte tijd populair. De zittende priesters zijn bang voor Jezus en willen hem uitleveren aan Pilatus, de gezaghebber uit Rome.

Witte Donderdag

Op donderdag heeft Jezus een avondmaaltijd met de leerlingen, ‘het laatste avondmaal’ genoemd.
Jezus zei: “één van u zal Mij verraden”. Even later zei hij tegen Judas om te doen wat hij van plan was te doen en Judas vertrok.
Na de maaltijd ging Jezus met zijn leerlingen Petrus, Johannes en Jacobus naar de Olijfberg net buiten Jeruzalem om te bidden. Na enige tijd verscheen een groep opperpriesters en tempelhoofdlieden, met Judas Iskariot aan het hoofd, die Jezus ter begroeting kuste, waarna gewapende lieden hem arresteerden. Voor deze dienst zou Judas een beloning van dertig ‘zilverlingen’ krijgen.

Goede Vrijdag

Jezus wordt veroordeeld door Pontius Pilatus en gekruisigd op de berg Golgotha.
Zijn vrienden haalden hem ’s avonds voorzichtig van het kruis en legden hem in een graf dat in de rotsen was uitgehakt. Voor de ingang van het graf kwam een grote steen.

Pasen

De zondag erna, kwamen drie vrouwen bij het graf. Ze wilden er geurende kruiden gaan leggen. De zon was net op toen ze er aankwamen. Plotseling bleven ze geschrokken staan. De steen was weg en het graf was leeg. Naast hen verscheen een engel. Hij zei: “Hij is er niet meer. Hij is opgestaan!”

Hemelvaart

Vervolgens verschijnt Jezus in de 40 dagen na Pasen vaak aan zijn leerlingen. Zijn leerlingen herkennen Hem aan de dingen die Hij de leerlingen vertelt. Thomas was op dat moment niet aanwezig. Hij zei dat hij de opstanding van Jezus pas wilde geloven als hij de wonden van de spijkers in de handen van Jezus zou zien en zijn vinger erop kon leggen. Een paar dagen later verscheen Jezus opnieuw aan zijn leerlingen en liet hen de wonden aan handen zien en betasten. Thomas schaamde zich voor zijn ongeloof. Dan komt het moment dat Jezus definitief naar Zijn Vader in de Hemel gaat. Hij verschijnt niet meer aan zijn leerlingen. Terwijl de leerlingen naar boven kijken vaart Hij op een wolk naar de hemel.

Pinksteren

De leerlingen van Jezus zijn alleen achtergebleven. 10 Dagen later is het heel druk in Jeruzalem. Er zijn joden vanuit het hele Romeinse Rijk. Ze vieren dat God de Tora heeft gegeven, “Pentakosta”.
De leerlingen zijn op deze dag ook bij elkaar, en voelen plotseling een harde windvlaag. Het is de heilige Geest die in hen komt. De leerlingen lopen de straat op en beginnen in allerlei vreemde talen hardop te praten. Ze vertellen over de grote daden van God en zijn zoon Jezus. De mensen om hem heen zijn verbaasd, dat ze alles kunnen verstaan.
Ongeveer 3000 mensen laten zich op die dag dopen. Ze blijven bij de leerlingen en krijgen les van hen. Samen vormen zij de eerste groep mensen die zich “christenen” noemen.