Home>Nieuws>Informatie avond

Informatie avond

vrijdag 2 september 2016

Beste ouder(s)/verzorger(s),

U heeft vast al enthousiaste verhalen gehoord van uw kind over alle nieuwe dingen die het op school geleerd heeft.

Wij zijn dit schooljaar gestart met een aantal nieuwe dingen die wij u graag willen uitleggen en laten zien op donderdag 8 september a.s.om 19.30 uur!

Onderwerpen:

  • Wegwijs met de nieuwe website: graag lichten wij onze keuze toe voor de digitale schoolgids, de online agenda, de nieuwsberichten en de informatie per groep

  • SOLE (onderzoekend leren): Het vorig schooljaar is het team gestart met de scholing voor SOLE. Dit schooljaar gaan wij hier mee verder. Graag leggen wij u uit hoe deze manier van werken gaat en wat wij hiermee willen bereiken.

  • Continurooster: Andere tijden welke andere kansen bieden!

  • Snappet: De groepen 4 t/m 8 werken met de tablets van Snappet. Graag laten wij zien hoe dit werkt, hoe de instructie van de lessen zijn opgebouwd, de leerlingen hun doelen kunnen zien en volgen en hoe de leerkracht de kinderen volgt en begeleid.

Graag zien wij u op deze informatieavond waar u, naast alle informatie, ook de nodige vragen kan stellen. Wij rekenen op uw komst!

Met vriendelijke groet,

Team St.Bernardus

P.S. Graag ontvangen we de antwoordstrook vóór woensdag 7 september terug.

 

Antwoordstrook

Aankruisen wat van toepassing is.
(u mag zich ook via het digitale contactformulier aan/afmelden)

□  Ja, ik kom naar de informatie ouderavond op donderdag 8 september 2016

□  alleen

□  met 2 personen

□  Nee, ik kan helaas niet naar de informatieavond komen.

 

Naam:__________________________________________________________

Zie ook