Home>Groep 1/2a>Informatie bijeenkomst

Informatie bijeenkomst

dinsdag 11 september 2018

Op dinsdag 18 september 2018 is de informatie bijeenkomst voor de groepen 1 t/m 7.
U bent van harte welkom in de groep van uw kind. Daar zal uw kind in zijn/haar eigen groep (en school) een rondleiding geven aan zijn/haar hun ouder(s)/verzorger(s).

We starten om 16.30 uur en het duurt tot uiterlijk 18.00 uur.

Het is de bedoeling dat u als ouders/verzorgers de vragen stelt/voorleest aan uw kind en dat uw kind uitlegt wat er in de groep gedaan wordt. Deze vragen liggen bij elke groep klaar, zodat u deze vragenlijst bij de hand heeft.

De algemene informatie ligt klaar in de groep om mee naar huis te nemen. Vraag hier eventueel naar bij de leerkracht van uw kind.

We hopen u allemaal te zien!