Home>Groep 1/2a>Kerstkaarten

Kerstkaarten

woensdag 28 november 2018

In Nederland bestaat de goede gewoonte om elkaar rond de kerstdagen een kerst- en nieuwjaarsgroet te sturen.

Ook de kinderen van St. Bernardus vinden het leuk om kaartjes te versturen en te ontvangen. Om teleurstelling te voorkomen bij kinderen die geen of weinig kaarten op school krijgen, alsmede de uitdeeltijd te beperken, hanteren we sinds enkele jaren de volgende regel/afspraak:

Elk kind mag één kaart voor de klas meenemen. Die kaart wordt op een centrale plek in het lokaal opgehangen. Als u en/of uw kind meerdere vriendjes en vriendinnetjes een kaart wilt sturen, dan stuurt u die via de post of geeft u die zelf af op het huisadres. Gelieve niet op het schoolplein. We hopen dat u als ouders erop toe wilt zien dat de kinderen deze afspraak nakomen.kerstmis-voorbeeldkaarten-1024x519