Home>Groep 4>Langdurig zieke leerling doet weer mee in de les

Langdurig zieke leerling doet weer mee in de les

donderdag 23 november 2017

Groep 4 verwelkomt Luke!

Een bijzonder moment deze week in groep 4; hun langdurig zieke klasgenootje doet weer mee in de les. In het lokaal is een apparaat geplaatst waarmee de leerling via een videoverbinding in contact staat met de klas: de KPN Klasgenoot. Een monteur en vrijwilliger van KlasseContact hebben aan de klas uitgelegd hoe het systeem werkt. Met de apparatuur en begeleiding kan de leerling thuis of in het ziekenhuis lessen volgen en met klasgenootjes in contact blijven.

Toch meedoen in de les, ook al kun je niet naar school. Dat is het principe van KlasseContact, het landelijke project waarbij leerlingen via de KPN Klasgenoot hun lessen kunnen volgen. De verbinding tussen de laptop of tablet van de leerling thuis en ‘de Klasgenoot’ op school komt tot stand via het 4G-netwerk. Via een interactieve beeld- en geluidsverbinding ziet en hoort de leerling wat er in de klas gebeurt en kan hij of zij daarop reageren. De leerling kan de Klasgenoot in de klas, die is uitgerust met een 360 graden-camera, op afstand besturen en zodoende de camera draaien, of laten inzoomen op het bord. Een virtuele vinger opsteken kan ook; er gaat dan een lampje op de Klasgenoot branden. Zo ziet de meester of juf dat de leerling een vraag heeft.

Sociaal isolement en leerachterstand voorkomen

De Klasgenoot wordt mogelijk gemaakt door KlasseContact; een landelijk project van EDventure en het KPN Mooiste Contact Fonds. Het doel van KlasseContact is zorgen dat leerlingen die vanwege een chronische of langdurige ziekte niet naar school kunnen, toch lessen kunnen volgen. Dit om te voorkomen dat zij in een sociaal isolement terecht komen en een leerachterstand oplopen. De inzet van KlasseContact helpt scholen die verantwoordelijk zijn voor het onderwijs van hun zieke leerlingen. Leraren staan hier niet alleen voor. Ze kunnen hulp vragen aan de consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL), werkzaam bij de onderwijsadviesbureaus of Educatieve Voorziening van de academische ziekenhuizen in Nederland. Consulent OZL begeleidt De consulenten OZL zijn vervolgens de schakel tussen school, leerling en KlasseContact. Zij bespreken met hen de aanvraag voor KlasseContact en begeleiden de school en de leerling vóór, tijdens en na de plaatsing. Op die manier maken elk schooljaar honderden zieke leerlingen (en hun klas) gebruik van KlasseContact.

Niet alleen in de klas, maar ook daarbuiten

De Klasgenoot is een steuntje in de rug voor chronisch en langdurig zieke leerlingen, zodat ze het gevoel hebben er toch bij te horen. “Zo vallen ze niet buiten de boot” zegt Annemarie Kaptein, directeur van EDventure. “En dat is essentieel, zeker voor scholieren. Direct contact met leeftijdsgenoten is enorm belangrijk voor hun ontwikkeling. Op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes, erbij blijven horen. Dankzij KlasseContact kunnen ook leerlingen die chronisch of langdurig ziek zijn de lessen blijven volgen en in contact blijven met hun klasgenootjes!”