Home>Nieuws>Leraren basisonderwijs gaan dinsdag 12 december weer staken

Leraren basisonderwijs gaan dinsdag 12 december weer staken

dinsdag 5 december 2017

Beste ouders/verzorgers,
Op 5 december hebben PO-in actie en de vakbonden besloten om leerkrachten op te roepen om op 12 december wederom te gaan staken. Zij zijn niet tevreden over hetgeen de overheid heeft toegezegd over hogere salarissen en over maatregelen om de werkdruk in het basisonderwijs te verlagen.
De leerkrachten van uw kind(eren) hebben besloten gehoor te geven aan deze oproep. Hoewel wij de overlast die een staking voor u met zich meebrengt betreuren, respecteren de schoolleiding van de Sint Bernardusschool en het bestuur van Stichting Quo Vadis dit besluit. Als gevolg van de staking kan uw kind 12 december geen onderwijs krijgen en wij verzoeken u zo nodig opvang te regelen voor deze dag.Wij vertrouwen erop u met dit schrijven voldoende te hebben geïnformeerd.Met vriendelijke groeten,
namens de bestuurder van Stichting Quo Vadis, Louis van Stiphout,

Eric van der Horst
tijdelijk directeur Sint Bernardusschool

Nieuwsbericht NU.nl:

De leraren in het primair onderwijs gaan op dinsdag 12 december weer staken. Dat heeft actiegroep PO in actie bekendgemaakt nadat een ultimatum aan het kabinet voor het vrijmaken van extra geld was verlopen.

De ontevreden leerkrachten, onder leiding van PO in actie, willen 1,4 miljard euro voor het basisonderwijs. Het geld, 900 miljoen euro voor een salarisverhoging en 500 miljoen voor het verlichten van de werkdruk, is bedoeld om het dreigende lerarentekort af te wenden. Maar minister Arie Slob (Onderwijs) zegt niet meer te kunnen bieden dan de driekwart miljard die in het regeerakkoord is afgesproken.

Omdat het kabinet niet heeft gereageerd op het ultimatum van PO in actie, dat om 10.00 uur afliep, heeft de actiegroep basisschoolleraren opgeroepen om volgende week het werk neer te leggen. “Op 12 december gaan de basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs in het hele land een dag lang dicht”, staat in het persbericht van het collectief PO-Front, waar PO in actie deel van uitmaakt.

Kier

Uit een rondgang van NU.nl blijkt dat de coalitie de deur nog op een kleine kier heeft gezet voor extra onderwijsgeld. D66 en het CDA bieden een kleine opening in de discussie.  “Als er mogelijkheden zijn om extra geld te investeren, moeten we die kans grijpen”, zegt CDA’er Michel Rog.

Begin oktober hielden de leraren ook al een landelijke staking. Vrijwel alle basisscholen in het land bleven toen dicht en ongeveer 60.000 juffen en meesters kwamen naar het Zuiderpark in Den Haag om hun protest te laten horen.

Anders dan de grote manifestatie in Den Haag in oktober zal er dinsdag geen landelijke bijeenkomst zijn, zo laat het PO-front weten. Leraren worden opgeroepen om zelf invulling te geven aan de stakingsdag. Wel zullen er bij de stakingsdag in verschillende steden bijeenkomsten worden georganiseerd door belangengroepen in het primair onderwijs.