Home>Groep 1/2a>Nieuwe 3.0 toetsen en andere normeringen

Nieuwe 3.0 toetsen en andere normeringen

dinsdag 6 februari 2018

De cito periode is achter de rug en binnenkort ontvangt uw kind het eerste rapport van dit schooljaar. Omdat er iets veranderd is t.a.v. de toetsen willen we u hier alvast over informeren.

Derde generatie LVS-toetsen

Een aantal cito toetsen voor de groepen 3 t/m 7 zijn vernieuwd. Hiermee zijn de toetsen weer helemaal bij de tijd, inclusief de normering. Inhoudelijk sluiten ze aan bij het onderwijs en de leefwereld van uw kind(eren).

Het gaat hierbij om de volgende toetsen:

Rekenen-Wiskunde 3.0
Spelling 3.0
Begrijpend lezen 3.0
DMT groep 3 en 4

Als uw kind in groep 4 zit of hoger bent u vorig jaar al geïnformeerd over de door ons gehanteerde  I t/m V score en de door cito aangepaste normen. Zie tabel.

Bij dit eerste afnamemoment van de nieuwe 3.0 toetsen kunnen we geen vergelijk maken met de voorgaande toetsen. We kunnen dit pas weer vanaf het tweede toets moment in juni. Ook zou het kunnen zijn dat de score wat tegen zal vallen t.o.v. het voorgaande toets moment. Schrik daar niet van, hier houden wij rekening mee.

Mochten er vragen zijn kunt u deze stellen tijdens de rapportgesprekken aan de leerkracht.

Ook met de kinderen zal er gesproken worden over deze verandering.