Home>Nieuws>Nieuwe werkwijze jeugdgezondheidszorg

Nieuwe werkwijze jeugdgezondheidszorg

vrijdag 9 december 2016

De afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD IJsselland is vernieuwd. Vanaf 1 september 2016 werken onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten namelijk vanuit één doorgaande lijn voor alle kinderen van 0-18 jaar.

Vast contactpersoon voor school

De aangesloten jeugdverpleegkundige voor onze school was Margreet Post. Inmiddels zijn de jeugdverpleegkundigen opnieuw ingedeeld in verschillende wijken en is Margreet niet meer bij ons aangesloten. Diny Teunis neemt dit in deze wijk voor de van haar over en zal ons vaste contactpersoon zijn. Voor veel mensen is zij een bekend gezicht.

In overleg hebben wij inmiddels afspraken gemaakt die passend zijn bij onze school.

Wat verandert er voor de kinderen van 0-5  jaar?

Ze blijven de ogen- en gehoortest doen bij alle kinderen van 5 jaar. De doktersassistente komt hiervoor op school en haalt de kinderen één voor één op uit de klas.
Daarnaast worden alle kinderen van 5,5 jaar met hun ouders uitgenodigd op het consultatiebureau bij u in de buurt voor het gezondheidsonderzoek en een gesprek met de jeugdverpleegkundige.

Voor de bovenbouw wordt er een contactmoment aangeboden in groep 7 en 8:

Het contactmoment in groep 7 blijft ongewijzigd.: onze doktersassistente komt op school voor het meten en wegen van de kinderen. Ouders krijgen vooraf een vragenlijst.
In overleg met school wordt er een groepsvoorlichting aangeboden in groep 8. Wij kunnen kiezen uit verschillende thema’s die wij vooraf afstemmen.

Zie ook