Home>Groep 1/2a>Omgekeerd Oudergesprek

Omgekeerd Oudergesprek

vrijdag 31 augustus 2018

Sinds een aantal jaren voeren wij met u als ouder een omgekeerd oudergesprek aan het begin van het schooljaar. Wij hebben het doel voor ogen een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van uw kind. Naast het leerlingvolgsysteem, de overdrachtsgesprekken met de vorige leerkracht, observaties, gesprekjes en ervaringen met uw kind alsmede de vermelding uit de rapporten, vinden we het belangrijk u als ouder te horen.

HOE gaan we dat doen?

In een gesprek van 15 minuten krijgen wij de gelegenheid om van u te horen hoe uw zoon/dochter is, welke interesses hij/zij heeft en wat hij/zij nodig heeft om zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren in de (nieuwe) groep in dit nieuwe schooljaar. Hierbij helpt het dat u andermaal van tevoren een vragenlijst invult over uw zoon/dochter (zie bijlage). Deze ingevulde vragenlijst is het uitgangspunt voor het gesprek met de leerkracht. U wordt gevraagd om een lijst voor ieder kind in te vullen en aansluitend deze bij de leerkracht in te leveren. Ouders van leerlingen uit groep 1 hoeven deze lijst niet in te vullen. Voor deze kinderen gebruiken ouders en leerkracht immers de gegevens die de bij inschrijving reeds via het ingevulde intakeformulier bekend zijn gemaakt.

WANNEER gaan we dat doen?

U hebt t/m 21 september de tijd om de lijst in te vullen en deze bij de leerkracht in te leveren.

De gesprekken zijn op dinsdag 25 september en woensdag 26 september. Afhankelijk van de groep vanwege beschikbare werkdagen van collegae en groepsgrootte kan hiertoe bij onze groepen onderling verschillen in dagen van inschrijving bestaan.

We plannen de gesprekken van 14.30 uur tot 20.00 uur.
U kunt zich vanaf maandag 10 september inschrijven via de bekende intekenlijst.

Deze intekenlijst ligt in de hal van onze school. We verzoeken een ieder vriendelijk zich zo veel mogelijk aan de ingeroosterde tijd te houden. We stellen het zeer op prijs wanneer de kinderen van groep 6, 7 en 8 bij het gesprek aanwezig zijn. Indien uw kind in groep 1 t/m 5 zit en u inschat dat zijn/haar aanwezigheid ook gewenst is, stem dit dan even vooraf af met de leerkracht.

We weten en hopen vanuit eerdere ervaringen dat de aanvullende informatie van u als ouders we samen de individuele zorg, aandacht en begeleiding van uw kind kunnen optimaliseren.

Zie ook