Home>Groep 1/2a>Paasviering

Paasviering

vrijdag 9 maart 2018

We zijn zo vertrouwd om bepaalde levenservaringen als donkere of lichte momenten te duiden, dat we de betekenis van deze woorden al snel op het niveau van de symboliek zoeken. Maar vele symbolen zijn geworteld in de beleving van de concrete alledaagse werkelijkheid.

Donker betekent nacht, niets kunnen zien, onzekerheid, angst.
Licht betekent dag, opstaan, kunnen zien, actief worden, volop leven.

Vanuit dergelijke levenservaringen is licht in de loop van de tijd vooral positief en donker vooral negatief ingekleurd. Een inkleuring die we terugvinden in vele levensbeschouwelijke stromingen, zo ook in Bijbelverhalen en in christelijke kerkelijke en liturgische tradities.

Pasen vieren we niet toevallig rond het begin van de lente, het moment waarop de seizoenen wisselen en de dagen steeds langer en dus lichter worden. Een bevrijdende ervaring na een donkere winter. In de joodse traditie heeft pakweg drieduizend jaar geleden het verhaal van de uittocht uit Egypte hier zijn plek gekregen, op de datum dat bij het licht van de eerste volle maan in de lente toch al het voorjaarsfeest van de eerste oogst werd gevierd. Ook Jezus vierde tweeduizend jaar geleden dit Pesachfeest met zijn leerlingen. Voor Jezus’ volgelingen werd dit later Pasen, het christelijke feest van Jezus die de dood overwon. Daarmee werd de persoon van Jezus zelf symbool van leven, van gerechtigheid, van liefde, kortom: van licht. Na Jezus’ dood zal de evangelist Johannes dan ook over hem schrijven als het licht van de wereld. En daarom ook wordt tijdens de paaswake midden in de nacht de paaskaars aangestoken.

Met de kinderen verkennen we wat donker en licht, dag en nacht, in concrete zin voor hen betekent. Vervolgens ontdekken ze, ook met behulp van teksten, beelden en symbolen, hoe licht en donker in figuurlijke zin je kunnen helpen om bepaalde ervaringen in het leven te duiden en te begrijpen. Bijbelse verhalen en christelijke symbolen spreken daarbij over de overtuiging dat het leven nooit alleen maar uit donker bestaat, en over de hoop dat ieder mens de wereld mooier kan maken met het licht dat hij in zich draagt.

Wij willen u vragen om op donderdag 29 maart uw kind in een (donkere) spijkerbroek met daarop een wit of geel shirt naar school te laten gaan. Daarmee willen we onze saamhorigheid, verbondenheid tot uitdrukking laten komen. Maar ook dat iedereen verschillend mag zijn en toch gelijk is.

Wij hopen op een mooie en inspirerende Paasviering.