Home>Nieuws>#POinactie

#POinactie

woensdag 14 juni 2017

Wellicht heeft u er de laatste tijd al het een en ander over gehoord; leerkrachten van basisscholen maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst van uw kinderen. In deze brief leggen we u uit waarom wij ons zorgen maken en vragen wij u om uw steun en hulp.
De enorme werkdruk en de lage salarissen hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat er veel leerkrachten zijn gestopt en dat er weinig nieuwe leerkrachten zijn bijgekomen. Dit heeft als gevolg dat we nú al kampen met een lerarentekort dat in de aankomende jaren schrikbarend zal gaan groeien.
In de afgelopen maanden hebben 41.000 leerkrachten van de actiegroep POinactie (PO = primair onderwijs), de vakbonden (AOb, CNV Onderwijs, AVS en FvOv) en de werkgeversorganisatie PO-raad hard gewerkt om deze problematiek aan te kaarten bij de politieke partijen in Den Haag. Helaas heeft dit nog niet geleid tot enige verbetering. Niks doen is echter geen optie. Het is vijf voor twaalf!

De grenzen aan de inzet van leraren zijn niet alleen bereikt, maar worden al jaren zwaar overschreden. Het is nú tijd om maatregelen af te dwingen die structureel de werkdruk verlagen tot aanvaardbare proporties. Daarbij willen we dat leraren zelf meer mogelijkheden krijgen om hun werk in te delen, willen ze goede ondersteuning van leidinggevenden en collega’s en meer handen in de klas.

Wij pleiten daarom ook voor de aanwezigheid van onderwijsondersteuners (OOP’ers) op elke school. Schoolbesturen moeten een bedrag reserveren voor gekwalificeerde onderwijsassistenten en conciërges. Met deze extra handen in en om de klas krijgen de leraren meer ruimte om hun werk goed te doen. Een ander voorstel richt zich op duurzame inzetbaarheid van onderwijspersoneel. Schoolteams moeten een evenwichtige mix zijn van ervaring, kennis, vaardigheden en specialismen.

We willen u vragen om uw stem te laten horen voor goed onderwijs. Iedereen gaat de gevolgen van het lerarentekort voelen als we nu niet als één front laten horen dat we ons zorgen maken en investeringen opeisen. Zo maken we het prachtige vak van leerkracht weer aantrekkelijk voor jonge mensen met onderwijspassie, wenden we een lerarentekort af en komt de kwaliteit van onderwijs aan de generaties kinderen die gaan komen niet in gevaar.
U kunt ons steunen door onze petitie te ondertekenen op www.pofront.nl. Elke stem telt, dus brengt u dit ook gerust onder de aandacht bij vrienden, familie en kennissen.
Op 27 juni zullen de basisscholen in Nederland een uur later opengaan dan normaal. We hopen dat u massaal komt en met ons het gesprek aangaat op het schoolplein.

Bovendien doen wij een ludieke actie voeren met hulp van jullie als ouder om een voorbeeld te geven aan het begrip “meer handen in de klas”!

Wilt u die ochtend helpen om het schoolplein op te ruimen, muren schoon te maken, kasten op te ruimen, de 3D printer te bedienen, na te kijken, kleine karweitjes uit te voeren, vaatwasser in- en uitpakken, koelkasten controleren, voorlezen aan de kinderen, computers schoonmaken, kopieerruimte ordenen, kapstokken opruimen, ramen schoonmaken, struiken snoeien, punten slijpen en waar u uw handen maar voor in kunt zetten?!

 

Zie ook