Home>Nieuws>RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK St. Bernardus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK St. Bernardus

donderdag 13 juli 2017

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK St. Bernardus

Sint Bernardus heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het basisarrangement.

Wat gaat goed?

Er gaat al heel veel goed op de school. De leerlingen leren voldoende. Er wordt gezorgd voor een eigentijds aanbod en leerlingen worden uitgedaagd om zelf op onderzoek te gaan. Er heerst rust in de school en de leerlingen zijn betrokken en werken taakgericht. Ook zorgt de school voor de veiligheid en voor een goede sfeer. De school kijkt goed waar het beter kan en stelt dan alles in het werk om verder te verbeteren.

Wat kan beter?

De Sint Bernardus weet goed hoe de school er over een aantal jaren uit kan zien. Daarbinnen staan begrippen als spelend en onderzoekend leren centraal. Daarnaast is de school op zoek naar een manier om te laten zien wat leerlingen hebben geleerd van de projecten en welke vaardigheden zij zich hebben eigen gemaakt. Op die manier kan de school ook laten zien wat het effect is van het andere onderwijsaanbod.