Home>Groep 3>Sociale vaardigheidstraining

Sociale vaardigheidstraining

vrijdag 3 februari 2017

Tim en Flapoor

Sociale vaardigheidstraining voor de middenbouw

Wie doen er mee?

Tim en Flapoor is geschikt voor kinderen van 6 tot 10 jaar die een steuntje in de rug kunnen gebruiken op het gebied van sociale vaardigheden. Dit kunnen zijn: kinderen die altijd aan de kant staan, die weinig initiatief nemen, gepest worden, niet weerbaar zijn of kinderen die moeite hebben met grenzen (die van zichzelf en de ander), kinderen die veel ruzie maken, zich overschreeuwen en andere kinderen pesten. Kinderen uit de groepen 3, 4 en 5 van de basisschool kunnen zich aanmelden voor de training Tim en Flapoor. De training wordt gegeven in groepen van maximaal 10 kinderen, begeleid door twee Tim en Flapoor trainers.

De volgende hulpvragen uit de dagelijkse praktijk kom je tegen bij Tim en Flapoor:

 • Ik heb moeite met nee zeggen.
 • Ik wil iets anders spelen dan jij.
 • Ik word gepest.
 • Ik kan moeilijk (oog)contact maken.
 • Ik wil leren op mijn beurt te wachten.
 • Ik heb vaak ruzie.
 • Ik heb weinig vriendjes om mee te spelen.
 • Ik laat over mij heen lopen.
 • Ik overschreeuw mijzelf.
 • Ik drijf vaak mijn zin door.
 • Ik heb weinig zelfvertrouwen.

Een kind is niet geschikt voor deelname wanneer:

 • Er sprake is van een te zware problematiek.
 • Er weerstand is voor deelname bij ouders en/of kind.
 • Er geen goede relatie is tussen de ouder en het kind.
 • Er sprake is van onbalans in de groep.
 • Er te veel andere trajecten in werking zijn.
 • Een kind door opgedane ervaringen getraumatiseerd is of sociaal zeer angstig.

Mochten er twijfels zijn over deelname dan beslissen trainers na een intakegesprek of deelname aan de training mogelijk is of niet.

Wat gaan we doen?

Iedere week is er een bijeenkomst van 1-1,5 uur met elke keer een ander thema.
In de bijeenkomsten komen 3 fantasiefiguren aan bod. Tim en Flapoor worden gespeeld door de trainers. Zij zijn herkenbaar aan hun typische hoofddeksels: een grote pet voor Tim en enorme oren voor Flapoor. Naast Tim en Flapoor is er ook de doe-het-zelf-elf. Deze onzichtbare elf speelt een rol in de training omdat deze de kleurplaten en hulpmiddelen uit de bijeenkomst aanlevert. De kleurplaten krijgen de kinderen tijdens het rollenspel dat gespeeld wordt. Er staat op hoe het fout ging en hoe het ook goed kan gaan. Om te oefenen hoe dit goed kan gaan, krijgen of maken de kinderen een hulpmiddel om ook thuis te laten zien hoe het werk. Bijvoorbeeld een blokje om aan
te geven dat jij aan de beurt bent met praten, of een dobbelsteen waarop verschillende oplossingen staan wanneer iemand niet met je wil spelen.

Hoe doe je mee aan Tim en Flapoor?

Aanmelden voor Tim en Flapoor kan in overleg met de leerkracht en/of IB’er via het aanmeldformulier. De ouders krijgen een uitnodiging voor een intakegesprek via de trainers. Na het intakegesprek, waarin we met elkaar kennismaken, kijken de trainers of het kind mee kan doen aan de training. Na de intake start de training van 10 bijeenkomsten. Aan het eind van de training krijgt het kind een diploma. Met de ouders evalueren we de training waarin we vertellen wat we gezien hebben en geven we eventuele vervolgadviezen.

Tim en Flapoor

Leer samen spelen met Tim en Flapoor is ontwikkeld voor kinderen van 6 tot 10 jaar die een steuntje in de rug kunnen gebruiken op het gebied van sociale vaardigheden. Dit kind komt voortdurend in ongewenste situaties terecht. Tim en Flapoor is tot stand gekomen vanuit de praktijk van alledag. De training is ontwikkeld door Hankie Grubbels die hiermee voorzag in een behoefte naar sociale vaardigheidstrainingen voor deze doelgroep. Haar werkboek gebruiken we als basis voor de training, aangevuld met onze eigen werkmethode welke aansluit op de praktijk. Tim en Flapoor wordt uitgevoerd door ervaren sociale vaardigheidstrainers van Raster Kinderwerk.

Meer weten?

www.rastergroep.nl/kinderen

Opgave kan door onderstaand aanmeldformulier in te vullen en in te leveren, maar kan ook gerust via de IB-er van de school, Cindy Brouwer.

Kidspower is door Raster Kinderwerk ontwikkeld in opdracht van Sine Limite.

Zie ook