Home>Groep 1/2a>Startbijeenkomst Tiny Forest

Startbijeenkomst Tiny Forest

donderdag 18 januari 2018

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems -minibos, in en van de buurt. Het bos brengt de natuur in de stad dichtbij, en geeft jong en oud de kans om de wildernis in hun eigen wijk te ontdekken. Zo komen mensen niet alleen in contact met de natuur, maar ook met buurtgenoten. Want een kleine wildernis maak je samen.

Een Tiny Forest heeft de grootte van een tennisbaan (200m2 is al genoeg). En wordt aangelegd volgens de 100% organische Tiny-Forest methode van Shubhendu Sharma en Akira Miyawaki. De bossen die volgens deze methode worden aangelegd zijn na 10 jaar dichter begroeid en soortenrijker dan traditionele bosplantsoenen. IVN is initiatiefnemer van deze aanpak en is inmiddels op verschillende plekken in het land de aanleg van een Tiny Forest gestart. Doel is niet alleen nieuwe groene plekken in urbane gebieden te realiseren en daarmee bv biodiversiteit te vergoten en bij te dragen aan klimaatdoelen, maar ook om middels de aanleg van kleine bossen samen met de buurt en scholen, betrokkenheid bij groen te vergroten.

In Overijssel is dit jaar in Zwolle een dergelijk project gestart. Binnen Deventer zien een aantal organisaties kansen om een Tiny Forest te realiseren met elkaar en met de buurt. Bij het realiseren van het Tiny Forest Deventer zullen we uitgebreid gebruik gaan maken van alle ervaringen die in Zwolle worden opgedaan.

Voor Deventer is in nauw overleg met de gemeente, Het Groenbedrijf, IVN en de Bomenstichting besloten om in het Gooikerspark, aan de kant van de Duikerstraat, het eerste Tiny Forest van Deventer aan te gaan leggen. We zijn van plan om op deze locatie een Tiny Forest van ongeveer 300 m2 aan te leggen inclusief het buitenlokaal voor de buurt en voor onderwijsdoeleinden.

Meer willen weten over het Tiny Forest Deventer? Neem contact op met de projectleider Maike Nelissen!

Op dinsdag 30 januari is er een startbijeenkomst voor Tiny Forest Deventer, vanaf 19.30 uur in de Ulebelt.

Zie ook