Home>Groep 1/2a>Thinking For Learning (T4L)

Thinking For Learning (T4L)

maandag 16 oktober 2017

T4L laat kinderen eigenaar worden van hun eigen leren en leerproces. Leren kun je leren en wordt zichtbaar en expliciet. In een betekenisvolle omgeving. Leerkrachten leren de taal, (thinking)tools en coöperatieve structuren om 21ste eeuwse vaardigheden en talent bij leerlingen te ontwikkelen. Deze training voor het team is een vervolg op onze manier van werken met SOLE (Self Organized Learning Environment). Vrijdag 10 november is de eerste studiedag waardoor de school gesloten is en alle kinderen die dag vrij zijn.

Vervolg van de data van deze studiedagen zijn:
donderdag 11-01-2018 vanaf 12.00 uur
woensdag 14-03-2018
donderdag 26-04-2018 vanaf 12.00 uur

Thinking for Learning

Kinderen goed voorbereiden op hun toekomst en zorgen dat zij hun plek vinden en kunnen functioneren in de samenleving: belangrijke doelen van het onderwijs. De snel veranderende  samenleving stelt steeds andere eisen aan haar deelnemers. Het kunnen bedenken van oplossingen voor nieuwe problemen: het wordt steeds belangrijker. Maar wat betekent dit voor ons onderwijs? En hoe kunnen wij zowel het denken als het leren leren ontwikkelen? Dit gaan wij ontdekken bij een innovatief en bewezen concept: Thinking for Learning (T4L).

Aansluiting zoeken

Niet alleen de samenleving verandert. Ook de kinderen die in onze samenleving opgroeien zijn anders dan de generatie vóór hen: ze communiceren anders en zoeken en krijgen informatie langs andere wegen. Het is evident dat het onderwijs aansluiting zoekt bij deze ontwikkelingen en minder gericht is op het overdragen van pakketjes kennis: leerlingen moeten leren helder te denken.

Helder denken

Helder denken kan de overvloed aan kennis die over jonge mensen wordt uitgestort structureren: eerst inventariseren, dan ordenen en dan pas oordelen. Wie helder denkt kan hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden, is op de hoede voor denkfouten, staat open voor nieuwe gezichtspunten, is kritisch en creatief. Welkom in de wereld van Thinking for Learning (T4L).

Zie ook