Home>Groep 1/2a>Toelichting vernieuwde normering Cito LOVS toetsen

Toelichting vernieuwde normering Cito LOVS toetsen

donderdag 26 januari 2017

Van Letters (A t/m E) naar Romeinse cijfers (I t/m V)

Tot nu toe werd de CITO score uitgedrukt in letters: A, B, C, D of E.
Omdat bij de oude normering ten onrechte lijkt dat een C gemiddeld is (er zitten immers 2 scores boven en onder) heeft CITO een nieuwe normering ingevoerd.
De nieuwe normering wordt uitgedrukt in de Romeinse cijfers I, II, III, IV en V.
Met ingang van dit schooljaar zal de normering van de Cito LOVS toetsen niet meer in letters maar in Romeinse cijfers op het rapport worden aangegeven.
Het is voor u en de kinderen even wennen, maar het geeft een duidelijker beeld van de prestaties en niveau van uw kind.

Landelijk aangepaste waardering LOVS toetsen

Leerlingen maken vandaag de dag de LOVS-toetsen beter dan een aantal jaar geleden. De oude normering geeft daarom een te rooskleurig beeld. Voor nu lijkt een hoger niveau leuk, maar wanneer uw kind straks naar het voortgezet onderwijs gaat, kunt u voor verrassingen komen te staan. Als u naar de oude normering kijkt, zou uw kind misschien bovengemiddeld scoren. Wanneer dan uit de Eindtoets ‘opeens’ blijkt dat uw kind gewoon gemiddeld scoort, zult u verbaasd zijn. Met de update van de normering komt u bij andere toetsen en het schooladvies niet voor verrassingen te staan.

De toetsuitslagen op de LOVS-toetsen bestaan uit twee delen: een score op de toets (de vaardigheidsscore) en de waardering van die score door middel van een Romeins cijfer. (vaardigheidsniveau I t/m V). De Romeinse cijfers geven aan hoe goed uw kind de toets heeft gemaakt vergeleken met zijn leeftijdsgenoten. Door deze vergelijking krijgen de resultaten betekenis.

Zo kunnen we bijvoorbeeld zeggen dat een leerling die medio groep 5 een vaardigheidsscore van 23 behaalt, volgens de normering boven het landelijk gemiddelde van 22 scoort en dus niveau B behaalt.

Als in de loop van de tijd het landelijk gemiddelde verschuift naar 25, dan is de conclusie dat de leerling met score 23 net boven het gemiddelde scoort (B) niet (meer) juist. Vergelijk dit maar met de lengte: kinderen van nu worden gemiddeld groter dan hun ouders. Begin vorige eeuw zou je een reus zijn als je 1.70m lang was, nu ben je als man klein met deze lengte. Een lengte van 1.70m heeft nu dus een andere betekenis dan vroeger.

Door de update van de normen trekt de school de juiste conclusies over de prestaties van uw kind ten opzichte van het gemiddelde in Nederland. Daarmee voorkomen we dat de resultaten op bijvoorbeeld de Entreetoets of de Eindtoets tegenvallen.

Wat betekenen de aangepaste normen voor uw kind?

Uw kind kan niet ineens minder goed lezen of rekenen dan voorheen. Wat wel is veranderd, is de waardering van zijn score. Hieronder staat een voorbeeld voor begrijpend lezen eind groep 4 indien school de niveau-indeling I t/m V gebruikt.

Hoe volgt de school uw kind en wat wordt er met u als ouder besproken?

Wanneer er een cito toets is gemaakt voert de leerkracht de score per leerling  in Parnassys (een leerlingadministratie- en leerlingvolgsysteem) in. In dit systeem kan de leerkracht zien hoe de toets is gemaakt door de groep en leerlingen individueel. Daarbij wordt er verder gekeken dan alleen de l t/m V score, want binnen die scores kunnen zij ook nog zien of een leerling gegroeid is in zijn vaardigheid of niet. Vervolgens maakt de leerkracht een toetsanalyse en wordt deze besproken in de verschillende bouwen. Dat is belangrijk zodat er vervolgens weer plannen gemaakt kunnen worden voor de periode die volgt. In het gesprek dat u heeft n.a.v. het rapport wordt dit ook met u als ouder besproken. U krijgt dan meer inzicht over de voortgang per vakgebied.

Zie ook