Home>Nieuws>Eindstand 65% vragenlijst ouders

Eindstand 65% vragenlijst ouders

zaterdag 19 november 2016

U heeft kunnen deelnemen aan de Vragenlijst voor Ouders.
Dit kon t/m woensdag 16 november.

Hartelijk dank als u heeft deelgenomen.

wkkpo1 wmkpo2
Conclusie

Basisschool St. Bernardus scoort als school een 3,28. Daarmee scoort de school ruim voldoende.
De respons op de Vragenlijst was 65%: 91 van de 140 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is goed; de Vragenlijst werd door veel respondenten ingevuld. Daardoor krijgt de school een heel goed beeld van haar kwaliteit.

Onderdelen die opvallen met een lage score:

Bij het onderdeel Kwaliteitszorg staan de vragen “Er wordt regelmatig aan mij gevraagd of ik tevreden ben met de school”, “De school vraagt in voldoende mate naar de mening van ouders over de school” en “Het is mij duidelijk wat de school wil verbeteren” en bij het onderdeel Zorg en begeleiding de vragen “Het is mij duidelijk, in welke gevallen een leerling blijft zitten” en “Het is mij duidelijk, in welke gevallen een leerling een groep kan overslaan”.
Met de vragenlijst vragen wij uw mening en gaan zeker hier mee aan de slag zodat wij ook o.a. met deze gegevens onze verbeterpunten kunnen bepalen. Deze worden elk jaar genoemd in de PowerPoint op de Open middag en dit jaar was tijdens de Algemene Informatieavond. De PowerPoint werd wel op de oude site getoond (zie nu hieronder).

Onderdelen die opvallen met een hoge score:

Bij het onderdeel Aanbod “Op school wordt voldoende aandacht besteed aan het werken met de computer”, bij Tijd “De school begint goed op tijd”, “De school zorgt ervoor, dat er weinig lesuitval is” en “De school probeert op een goede manier verzuim te voorkomen” en bij het onderdeel Algemeen “Ik ben tevreden met de schoolkeuze” en “Ik vind de school een goede school”.

Meer informatie volgt later.

 

Zie ook