Home>Nieuws>Typecursus voor kinderen

Typecursus voor kinderen

vrijdag 25 mei 2018

Blind typen helpt uw kind op weg in de 21e eeuw. In deze tijd zijn computers niet meer weg te denken en is blind en snel typen een belangrijke vaardigheid om mee te kunnen komen op school. Het scheelt simpelweg tijd als uw kind niet elke keer op het toetsenbord hoeft te kijken.

Goed leren typen is natuurlijk erg handig, maar kinderen blijken er ook nog eens beter in taal door te worden.

Onderwijskundigen hebben in een onderzoek vastgesteld dat kinderen die een typecursus volgen veel minder spelling- en opstelfouten maken dan kinderen die niet hebben leren typen.

De eerste is dat hun taalvaardigheid daadwerkelijk vooruit is gegaan, doordat ze tijdens het typen veel ervaring hebben opgedaan met taal en spelling. De tweede ligt meer bij de opgedane typevaardigheid. Nu de kinderen hun aandacht niet meer primair bij het typeproces hoeven te houden (“O jee, waar zit die letter ook alweer op het toetsenbord?”), kunnen ze hun aandacht op het schrijven en stellen richten.

Voor tips kunt u kijken op de website bij websites – school waar 3 snelkoppelingen tussen staan van online typecursussen. U kunt natuurlijk zelf ook op zoek naar een typetraining die past bij uw kind.

school