Home>Groep 3>Verhuizing groep 4

Verhuizing groep 4

woensdag 4 oktober 2017

In ons gebouw hebben wij 11 lokalen waarvan 8 lokalen voorzien zijn van een groep, één lokaal is onderverdeeld in een vergaderruimte/individuele ondersteuning en kopieerruimte, één lokaal was voorheen de 3plus groep en één lokaal werd gebruikt als kleedruimte door Almax dansstudio en droeg de naam Technieklokaal.

Na het vertrek van de 3 plus groep en de dansstudio uit onze school hebben wij meer ruimte tot onze beschikking en hebben wij nagedacht hoe deze doelgerichter te gebruiken.

In onderling overleg hebben wij er voor gekozen groep 4 na de herfstvakantie te laten starten in een ander lokaal en dit betekent dat deze groep gaat verhuizen naar het lokaal wat voorheen de 3 plus groep was.

Groep 3 krijgt daarmee meer ruimte doordat de schuifwand tussen groep 3 en de huidige groep 4 open gezet zal worden. De ruimte zal voor groep 3 ingericht worden met kasten, extra tafels en werkhoeken.

Het zgn. technieklokaal en de ruimte die als kleedruimte werd gebruikt, zal heringericht worden, waardoor de ruimte optimaal gebruikt kan worden door de kleuterbouw. Hiermee willen we bereiken dat dit lokaal opgeruimder wordt en blijft, aantoonbaarder is en gerichter wordt ingezet voor en door de kleuterbouw.

De verhuizing zal met de kinderen vrijdag 20 oktober starten en de inrichting tijdens de herfstvakantie. Groep 4 zal dan in de nieuwe groep starten op maandag 30 oktober. Vanaf die ochtend wordt bovendien van de kinderen verwacht dat zij via de andere deur naar binnen komen, die van de bovenbouw. Zij zullen goed geïnstrueerd worden door de juffen.
Wilt u als ouder de nieuwe klas graag even zien, dan bent u op de maandagochtend na de vakantie van harte welkom om even een blik in de nieuwe klas te werpen!