Home>Nieuws>Vragenlijst ouders

Vragenlijst ouders

woensdag 5 oktober 2016

vragenlijstBinnen St. Bernardus werken we aan de continue verbetering van onze kwaliteit.  Dit voeren we uit op alle mogelijke terreinen.
Aan diverse doelgroepen en partners vragen wij regelmatig hoe zij tegen ons onderwijs (in de meest brede zin) en ons functioneren aankijken.
Hierbij kunt u denken aan collegae zelf, aan visitatie vanuit Sine Limite, door bezoek expertisegroep vanuit ons bestuur, vanuit schoolbegeleidingsdienst, vanuit de kinderen etc.. Op deze manier krijgen we / houden we een scherp beeld van onze sterke en zwakke kanten. In de komende periode willen we andermaal graag u als ouders vragen om uw ideeën en waarderingen te geven.Hoe meer meningen we verzamelen, des te betrouwbaarder is dit onderzoek, en des te beter kunnen we onze kwaliteit optimaliseren.
In mei 2016 hebben alle ouders een brief ontvangen met het verzoek aan de vragenlijst deel te nemen. U vond hier tevens het adres van de website met de inloggegevens om deel te nemen aan dit onderzoek. Van de ruim 150 aangemaakte inlogaccounts hebben er helaas maar 29 deelgenomen…

vragenlijst1
Na dit onderzoek hebben we tijdens de informatieavond al aangegeven dat dit geen relevante gegevens oplevert en vermeld dat we het onderzoek later in het jaar opnieuw willen uitvoeren. Wel nu: we vragen hierbij de medewerking van u allen om te participeren aan de opengestelde enquête. Wij hebben hierbij gekozen voor een periode in de maanden oktober-november.

 • in week 41 krijgt u een mail waarop u de inloggegevens ontvangt
 • in week 41 t/m 46 heeft u de mogelijkheid de vragenlijst in te vullen; wij zullen wekelijks de tussenstand doorgeven hoe hoog de respons is

Mocht u geen inloggegevens hebben ontvangen, dan zijn wij (nog steeds) niet in het bezit in onze administratie van het juiste mailadres. Geef dit mailadres dan s.v.p. door via het contactformulier en u ontvangt alsnog de inloggegevens.

Waardering van de responspercentage:

 • Een respons tot 16% Erg laag
 • Een respons tussen 16% en 34% Laag
 • Een respons tussen 34% en 50% Voldoende
 • Een respons tussen 50% en 70% Goed
 • Een respons boven 70% Uitstekend

We zouden het daarom erg op prijs stellen wanneer u de vragenlijst zou willen invullen. Uw antwoorden worden absoluut anoniem verwerkt. Het invullen kost u naar schatting 10 minuten. U kunt overigens tussentijds gegevens opslaan, zodat u eventueel op een ander moment de vragenlijst verder kunt afmaken. Sluit u, na de laatste vraag, het onderzoek af, dan kunt u daarna niets meer wijzigen. Uw antwoorden worden direct verwerkt in het totale overzicht van resultaten. We zullen de belangrijkste conclusies en de voorgenomen acties te zijner tijd aan u terugkoppelen.

Waardering van de scores:

 • Een score tot 2,50 Onvoldoende
 • Een score tussen 2,50 en 3,00 Zwak (matig)
 • Een score tussen 3,00 en 3,25 Voldoende
 • Een score tussen 3,25 en 3,50 Ruim voldoende
 • Een score tussen 3,50 en 3,75 Goed
 • Een score tussen 3,75 en 4,00 Uitstekend

De norm is door de school ingesteld op 3,00. We gaan ervan uit, dat een verschil van meer dan 0,50 op de benchmark een significant verschil is. Een sterk punt is een punt dat boven de 3,50 scoort. Een mogelijk verbeterpunt is een punt dat beneden de 3,00 scoort.