Home>Nieuws>Week tegen Kindermishandeling

Week tegen Kindermishandeling

woensdag 23 november 2016

De maand november is een bijzondere themamaand met de ‘Week tegen Kindermishandeling’ van 14 t/m 19 november en aansluitend de ‘Week zonder Geweld’ van 21 t/m 27 november.

Voor Veilig Thuis IJsselland reden om nu, onder andere door deze nieuwsbrief, uw aandacht op deze belangrijke thema’s te vestigen.
kindermishandeling In Nederland worden 119.000 kinderen per jaar mishandeld. Dat is gemiddeld één kind per klas. Iedere zes minuten komt ergens in Nederland een melding van huiselijk geweld binnen. Dat is natuurlijk veel te veel!
Iedereen kan er mee te maken krijgen, maar de drempel om er melding van te doen of actief hulp te zoeken is hoog. Daarom is het belangrijk zoveel mogelijk mensen ervan bewust te maken dat je in actie moet komen om huiselijk geweld te stoppen.
VTIJ geeft in de themaweken voorlichting tijdens een bijeenkomst voor het basisonderwijs in Zwolle en een lezing bij de Isala klinieken. logoveiligthuis

Zie ook