St. Bernardus
Home>Ouders

Ouders

Op onze school voelen ouders zich betrokken en welkom. In een gemeenschap waarin we elkaar zien en horen. De St. Bernardusschool gaat elke dag op zoek naar het beste van en voor ieder kind. Dat doen we niet alleen in afstemming met de leerling, maar ook met de ouders. Het gesprek met het kind én de communicatie met de ouder staan centraal.

Ouders nodigen we uit om deelgenoot te worden van het leerproces. Aan het begin van het jaar kijken we: wat wens je je kind toe? Aan het einde van het jaar bespreken: hebben we gedaan wat we hebben afgesproken? Tussendoor zijn er natuurlijk ook een hoop contactmomenten. Door goed naar elkaar te luisteren en met iedereen het doel af te stemmen, komen we tot de juiste groei die we het kind afstemmen. Zo kunnen we uw kind de juiste kansen geven voor daadkracht en succes.

Lees hier meer over hoe u kunt meewerken aan activiteiten via de oudercommissie en bijdragen aan besluiten via de medezeggenschapsraad.