Home>Ouders>Laatste inspectiebezoek

Laatste inspectiebezoek

Op maandag 13 februari 2017 is er op de St. Bernardus een inspectiebezoek geweest.
Inspecteur Albert Reijnen heeft onze school bezocht. Bij binnenkomst gaf de heer Reijnen al aan dat hij vanuit de ontvangen voorbereiding en documenten hoge verwachtingen had van deze dag, van onze school.
Aan het einde meldde hij dat wij zijn hoge verwachtingen zeker waargemaakt hebben. Hulde aan alle betrokkenen die wij dankbaar aanvaard hebben.

Het is alweer zes jaren geleden dat de inspecteur bij ons op bezoek is geweest. In de tussenliggende jaren hebben we als school de verplichte documenten gecommuniceerd naar de inspectie: de schoolgids, ons meerjarig schoolondernemingsplan en telkenmale de jaarverslagen Ook de leeropbrengsten worden jaarlijks doorgegeven en deze zijn, zoals u weet, al deze jaren boven het landelijk gemiddelde.

De inspecteur heeft samen met onze IB-ers 4 groepen bezocht en verschillende lessen geobserveerd. Vervolgens is hij is in gesprek gegaan met een groep kinderen, een zestal ouders en zes leerkrachten. Daarnaast is er een overleg met onze IB-ers Chantal en Cindy over de leerlingenzorg en met mij, ondergetekende, over het uitzetten en borgen van de kwaliteit op school.

De indicatoren die op de St. Bernardus onderzocht zijn waren: het aanbod, de resultaten en de ontwikkeling van leerlingen, de onderwijstijd, het schoolklimaat, het didactisch handelen van leraren, de afstemming op de onderwijsbehoeften van leerlingen, de zorg en begeleiding, de kwaliteitszorg en de naleving van wet- en regelgeving.

Zoals eerder geschreven zijn wij zijn als team behoorlijk blij en trots op onze leerlingenzorg. We bieden extra ondersteuning aan kinderen die ergens moeite mee hebben en extra uitdaging aan kinderen die meer aankunnen. Tevens hebben we onze manier van werken met Sole en de wijze waarop we werken met Snappet met de heer Reijnen kunnen delen.

Aan het einde van de dag vond er een terugkoppeling over de bevindingen met leerkrachten, intern begeleiders en de directie.

De onderwijsinspectie heeft de volgende zeven indicatoren onderzocht en de volgende waardering gegeven:

Eigen waarderingWaardering inspectie
– OP1 Aanbod, waaronder Solegoedgoed
– OP2 Zicht op ontwikkeling goedgoed
– OP3 Didactisch handelen voldoendevoldoende
– SK1 Veiligheid / pedagogisch klimaat goedgoed
– OR1 Resultaten voldoendevoldoende
– KA1 Kwaliteitszorg goedgoed
– KA2 Kwaliteitscultuur voldoendegoed

Ik hoop dat u een ieder hiermee naar wens juist geïnformeerd is.

Carol Kuipers

Zie ook