Home>Ouders>Nieuwe ouders

Nieuwe ouders

Als het gaat om de juiste basisschoolkeuze, wil je als ouder eigenlijk maar één ding: je kind de mooiste tijd van zijn of haar leven bezorgen! Je wilt dat je kind elke dag met een lach de deur uitgaat en met een lach weer thuiskomt uit school. Dat het volop speelt met vriendjes en vriendinnetjes uit de klas en terugkomt met enthousiaste verhalen over de meester of juf. Op de St. Bernardus zijn we met een enthousiast team van meesters en juffen elke dag ‘letterlijk’ daadkrachtig en voortvarend aan de slag om ieder kind het juiste perspectief te geven. Dit doen we in onderlinge afstemming met en in wederzijds respect voor alle betrokkenen.
De sfeer op onze school kenmerkt zich door de warme, betrokken en respectvolle interactie tussen leerkracht, leerling en ouder alsmede door de rustige, gerichte en actieve werksfeer.

Hierbij zijn we blijvend op zoek naar het beste van en voor ieder kind opdat ook uw zoon/dochter zegt:
“de St. Bernardus, dat is voor mij de school. ”

Starten in de kleuterbouw

Als uw kind bij ons staat ingeschreven, krijgt u een maand voordat uw kind 4 jaar wordt, bericht van ons om af te stemmen hoe we de start van uw kind inhoud geven.

Bij inschrijving heeft u binnen het inschrijfformulier reeds een aantal gegevens over de ontwikkeling  en wensen voor van uw kind met ons gedeeld.

Met u hechten wij veel belang aan een goede start en  willen wij de inzet van juiste begeleiding van uw kind zo goed mogelijk laten verlopen. Tijdens de gewenning wordt een afspraak gemaakt naar aanleiding van het ingevulde formulier.

Tijdens deze wenperiode vullen de ouders en de leerkracht samen de checklist in.

‘Wij vinden het heel belangrijk om de begeleiding van uw kind vanaf het begin zo goed mogelijk te laten verlopen.’

Nieuwe kinderen in andere groepen

Wanneer kinderen vanwege een verhuizing of een andere reden bij ons op school komen, maken we met u graag een afspraak.

Na eerste afstemming met u als ouders/verzorgers zoekt de onze school eerst contact met de huidige school. Dit om een goede overdracht te garanderen.

Wanneer er wordt overgegaan tot inschrijving op de St. Bernardus zal er een onderwijskundig rapport worden opgevraagd bij de voorgaande school. Zo zijn we goed in staat om de overgang van uw kind zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Rondleiding door de school

Bent u nieuw als ouders en benieuwd naar onze school?
Neem dan gelieve contact op met de directeur of locatieleider.
Hij/zij leidt u graag rond en vertelt u alles wat u wilt weten.

Bel naar: 0570-651321 of mail: stbernardus@stichtingquovadis.nl

Zie ook