St. Bernardus
Home>Ouders>Oudercommissie

Oudercommissie

Wij zijn een actieve oudercommissie die de helpende hand biedt bij de organisatie en het uitvoeren van diverse activiteiten binnen en buiten de school. Bij deze activiteiten valt onder meer te denken aan Sinterklaas, Kerst en Pasen, maar ook aan het afscheid van groep 8 en de schoolreisjes.

Onze oudercommissie bestaat uit een dagelijks bestuur, de klassenouders en een vertegenwoordiger van het team leerkrachten. Op dit moment bestaat de oudercommissie voor schooljaar 2018/2019 uit de volgende personen:

Dagelijks bestuur:

Voorzitter: Sjoukje Kroon

Penningmeester: Jeannette Spanjer

Secretaresse: Marijke de Vries

Teamleden:

Vertegenwoordiger Thea Wielens

Klassenouders:

1/2a Cecilla Kouwer

1/2b Natascha van den Heuvel

3   Michelle Jurien

4

5   Chantal Koenen

6   Elisabeth Voortman en Joyce van Doorn

7   Jessica Donker en Sylvia Dennekamp

8   Kim Haarman

Om deel uit te maken van de oudercommissie kun je je verkiesbaar stellen als klassenouder voor de klas van je kind in de groepen 1/2 en 3. Vanaf groep 4 worden er alleen nog verkiezingen gehouden als dat nodig is. Is het niet nodig dan schuif je ieder jaar met je kind een jaar op tot aan het afscheid in groep 8. Meer informatie hierover is te vinden in het OC-boekje.

De oudercommissie vergadert gedurende het schooljaar zoveel mogelijk op de eerste maandag van de maand. In de zomervakantie zijn er geen vergaderingen.  Tijdens deze vergaderingen worden de komende activiteiten besproken en de activiteiten die al zijn geweest geëvalueerd.

De activiteiten die door de oudercommissie worden georganiseerd worden grotendeels betaald uit de ouderbijdrage. Deze wordt aan het begin van het schooljaar gevraagd. Bij het bedrag van de ouderbijdrage wordt ook gelijk een bijdrage voor het schoolreisje gevraagd. Het bedrag hiervan is terug te vinden in de brief van de oudercommissie over de ouderbijdrage.

Mocht je nog vragen hebben na het lezen van deze pagina, kun je deze aan de klassenouder of het dagelijks bestuur stellen. Ook hebben wij een eigen email adres namelijk: ocsintbernardus@gmail.com

Voor hulp bij activiteiten op school zijn wij als oudercommissie regelmatig op zoek naar ouders die ons willen ondersteunen. Als je wilt helpen kun je dit doorgeven bij de klassenouder. Wanneer er hulp nodig is, krijg je een email. Hier kun je dan aangeven of je komt helpen. Het doorgeven van je emailadres levert geen verplichtingen op, je wordt geen lid van de oudercommissie en als je niet kunt of wilt helpen, hoef je niet te reageren op de email.