Home>Over ons>Visie en missie

Visie en missie

De St. Bernardus sluit met haar onderwijs aansluit bij de mogelijkheden van ieder kind. Zowel de sterkere als de zwakkere leerling krijgen onderwijs waar zij behoefte aan hebben. Methodes en werkwijzen zijn hierop afgestemd. Kinderen worden gestimuleerd in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid. We hechten zeer grote waarde aan kwalitatief hoogstaand onderwijs in een prettige sfeer. Daarbij hechten we veel waarde aan een brede ontwikkeling en individuele ontplooiing van het kind tot een zelfstandig, positief denkend persoon. In ons alledaags handelen luidt onze missie:

In onderlinge afstemming gaan we elke dag doelgericht en slagvaardig aan het werk, op zoek naar het beste voor ieder kind

We willen, in samenwerking met ouders/opvoeders, het opgroeiende kind een plaats geven in de wereld. In ons onderwijs willen we dat kinderen de kracht van de eigen mogelijkheden ervaren en we stimuleren ze op het juiste moment verantwoordelijkheid te nemen. Tijdens de dagelijkse activiteiten leren we kinderen oog te krijgen voor elkaar en dat zijzelf invloed hebben op situaties. Naast kennisoverdracht, vinden we het ook belangrijk waarden als solidariteit, naastenliefde en respect over te brengen.