Home>Samen op weg naar 1 kindcentrum!>Welkom in onze ‘filmzaal’

Welkom in onze ‘filmzaal’

Kom de vlog bekijken!

In de leerlingenraad is dit jaar besproken en er voor gekozen een vlog te maken. Al zijn de kinderen hier niet bekend mee, zij hebben dit serieus opgepakt en met veel plezier met hulp van klasgenoten een vlog gemaakt over hun school. Er is dus een film ontstaan van de St. Bernardus en de Prins Maurits. De filmpjes zijn bij elkaar gevoegd en duurt bij elkaar 33 minuten.

De kinderen die de vlogs hebben gemaakt hebben op beide scholen een heus filmzaaltje gecreëerd. Met trots en heel veel plezier willen de kinderen dit aan alle kinderen en ook aan u tonen!

U bent van harte welkom in de ‘filmzaal’ van de Prins Maurits of de ‘filmhoek’ van de St. Bernardus! Hier zijn enkele dagen filmvoorstellingen voor ouders!

U bent van harte welkom op de volgende dagen en tijden:

Donderdag 6 juni om 8.30 en 13.30 uur
Vrijdag 7 juni om 8.30 en 13.30 uur
Woensdag 12 juni  om 8.30 en 13.30 uur

In de hal van de St. Bernardus is een filmhoek gecreëerd. Neem hier gerust plaats en geniet van de vlog. Kinderen die de vlog hebben gemaakt zullen hierbij aanwezig zijn, de film starten en eventueel vragen beantwoorden.
Uw kind zal de film op een ander moment met de klas kijken.