Home>Schoolgids

Aanname- en uitstroombeleid

Dit beleid is erop gericht om twee zaken te bevorderen: zorgen dat er alleen kinderen op onze school worden geplaatst die wij op een verantwoorde manier kunnen begeleiden, zorgen dat bij ons geplaatste kinderen vanaf het begin goed begeleid kunnen

Lees verder >

Algemeen

Wij als team St. Bernardus hebben de taak om ons onderwijs zo in te richten dat elk kind zo goed mogelijk tot zijn/haar recht komt, ongeacht de verschillende mogelijkheden van onze leerlingen. Wij willen goed voor ieder kind zorgen. In

Lees verder >

Andere vakgebieden

Techniek Middels onze techniektorens, techniektafels en techniekkasten krijgen de leerlingen op praktische wijze inzicht in diverse technische vaardigheden zoals: bouwen, chemie, magnetisme, tandwielen, timmeren, stroomkringen, enz. Verkeer Voor de leerlingen is het belangrijk te leren hoe zij zich in het

Lees verder >

Avondvierdaagse

In mei is er de avondvierdaagse. Onze school doet hieraan mee. De oudervereniging organiseert het en maakt er gezellige en sportieve avonden van.

Lees verder >

Basisvaardigheden

In ons programma besteden we veel aandacht aan de basisvaardigheden: taal, lezen, schrijven en rekenen Taalonderwijs Middels de methode Taal op maat richten we ons met name op de woordenschat, de spelling, de zinsontleding, de luistervaardigheid en de mondelinge en

Lees verder >

Calamiteiten

Mocht zich een calamiteit voordoen, dan kunt u voor informatie over de situatie en verdere afwikkeling terecht op ons telefoonnummer 0570-651321. In geval van calamiteiten en alarm in de omgeving van de school gelden dezelfde regels als voor iedere bewoner

Lees verder >

Contact met thuis

Opvoeden gebeurt thuis, maar ook op school. Een groot gedeelte van de dag brengt uw kind op school door. We vinden het belangrijk dat ouders/opvoeders en school elkaar ondersteunen in de opvoeding en elkaar informeren over het welzijn van het

Lees verder >

De zorgstructuur

Wat is passend onderwijs? Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind. Ook kinderen die extra aandacht nodig hebben. Met Passend onderwijs is het nog beter mogelijk om ondersteuning op maat te bieden voor alle kinderen die dit nodig hebben.

Lees verder >

Eindtoets Route 8

Begin februari (voor de eindtoets) worden ouders/opvoeders van leerlingen uit groep 8 uitgenodigd om te komen praten over het advies m.b.t. het vervolgonderwijs voor hun kind. De leerkracht geeft dit advies en het vervolgonderwijs volgt dit advies in overleg met

Lees verder >

Eten/drinken

In alle groepen wordt er rond de ochtendpauze de gelegenheid gegeven om wat te eten en te drinken. Dit nemen de kinderen van thuis mee. Hierbij staat “gezond en verstandig” eten voorop. Wij vragen u dan ook het eten en

Lees verder >