Home>Schoolgids>De resultaten

Eindtoets Route 8

Begin februari (voor de eindtoets) worden ouders/opvoeders van leerlingen uit groep 8 uitgenodigd om te komen praten over het advies m.b.t. het vervolgonderwijs voor hun kind. De leerkracht geeft dit advies en het vervolgonderwijs volgt dit advies in overleg met

Lees verder >

Instroom

Een nieuwe school is voor een kind altijd spannend. Of het nu gaat om de stap van de peuteropvang naar de basisschool of van instroom in een hogere klas, het gaat altijd samen met een hoop veranderingen en indrukken. Wij

Lees verder >

Rapport

Bij de leerlingen van groep 1 wordt de ontwikkeling van uw kind met u besproken. De kinderen krijgen een eindrapport rond de zomervakantie. In groep 2 krijgen de leerlingen halverwege en aan het einde van het schooljaar hun rapport. Dit

Lees verder >

Resultaten LVS

Onze school houdt zorgvuldig de behaalde resultaten bij. Hiervoor worden toetsen gebruikt. Deze toetsen zijn zelf gemaakt, behorend bij een methode of zijn methode onafhankelijk. Ook gebruiken wij een leerlingvolgsysteem, waarbij de ontwikkeling van het kind nauwkeurig gevolgd wordt. Van

Lees verder >