Rapport

Bij de leerlingen van groep 1 wordt de ontwikkeling van uw kind met u besproken. De kinderen krijgen een eindrapport rond de zomervakantie.
In groep 2 krijgen de leerlingen halverwege en aan het einde van het schooljaar hun rapport. Dit rapport is een boekje waar uw kind gedurende de laatste weken van het schooljaar in heeft gewerkt. Ook de leerkracht schrijft hier iets over uw kind.
De groepen 3 t/m 8 krijgen tweemaal per jaar een rapport mee. Alle ouders kunnen gebruik maken van het rapportgesprek om de vorderingen te bespreken.
In groep 8 worden de ouders geadviseerd bij de keuze van het voortgezet onderwijs.