Home>Schoolgids>De resultaten>Eindtoets Route 8

Eindtoets Route 8

Begin februari (voor de eindtoets) worden ouders/opvoeders van leerlingen uit groep 8 uitgenodigd om te komen praten over het advies m.b.t. het vervolgonderwijs voor hun kind. De leerkracht geeft dit advies en het vervolgonderwijs volgt dit advies in overleg met de school en ouders/opvoeders op. Dit wordt ook gedaan aan de hand van het onderwijskundig rapport. De basis hiervoor is het leerling-dossier, dat gedurende de hele basisschoolperiode is bijgehouden. Het schooladvies sloot hier goed bij aan.

De uitslag van die eindtoets gaat naar de ouders/opvoeders en naar de desbetreffende school voor voortgezet onderwijs. De meeste kinderen binnen onze schools stromen uit naar het Etty Hillesum Lyceum. Daarnaast onderhouden we ook contacten met De Waerdenborch in Holten, Het Veluws College en het AOC in Twello.

Gedurende de gehele periode op het voortgezet onderwijs worden we op de hoogte gehouden van de studieresultaten van de leerlingen.

Eindtoets

Vanaf schooljaar 2016/2017 is de keuze gemaakt om te wisselen van eindtoets. Na jarenlang te hebben gewerkt met de eindtoets van CITO, is gekozen voor Route 8.

De keuze voor deze verandering is gebaseerd op het feit dat route 8, in tegenstelling tot de centrale eindtoets, adaptief is. Iedere leerling is in staat de toets met een goed gevoel en op zijn of haar eigen niveau te maken. Op deze manier krijgen we een helder beeld van iedere leerling en zijn of haar capaciteiten. Waar liggen ieders krachten en wat is de leerstof waar een ieder moeite mee heeft.

ROUTE 8

De eindtoets ROUTE 8 is met ingang van het schooljaar 2014–2015 door de minister toegelaten als eindtoets. De ondergrens is afhankelijk van het percentage gewogen leerlingen op de hele school. De ondergrens is dan ook het enige dat via de inspectie nog wordt aangegeven, een bovengrens wordt bij route 8 niet genoemd. De route 8 scores geven een relatieve score weer op een schaal van 100 tot 300.

Voor onze school is het percentage gewogen leerlingen in schooljaar 2016/2017 5%. Dat betekent dat daarmee de ondergrens van de te behalen score vastgesteld is op 200,2.

Als school hebben wij een gemiddelde standaardscore gehaald van 205,9 en scoren daarmee ruim boven onze norm.