Home>Schoolgids>De resultaten>Resultaten Cito Eindtoets

Resultaten Cito Eindtoets

Begin februari (voor de CITO Eindtoets) worden ouders/opvoeders van leerlingen uit groep 8 uitgenodigd om te komen praten over het advies m.b.t. het vervolgonderwijs voor hun kind. De leerkracht geeft dit advies en het vervolgonderwijs volgt dit advies in overleg met de school en ouders/opvoeders op. Dit wordt ook gedaan aan de hand van het onderwijskundig rapport. De basis hiervoor is het leerling-dossier, dat gedurende de hele basisschoolperiode is bijgehouden. De resultaten van de afgelopen twee jaar lagen voor de Sint Bernardusschool boven het landelijk gemiddelde. Het schooladvies sloot hier goed bij aan.

De uitslag van die eindtoets gaat naar de ouders/opvoeders en naar de desbetreffende school voor voortgezet onderwijs. De meeste kinderen binnen onze schools stromen uit naar het Etty Hillesum Lyceum. Daarnaast onderhouden we ook contacten met De Waerdenborch in Holten, Het Veluws College en het AOC in Twello.

Gedurende de gehele periode op het voortgezet onderwijs worden we op de hoogte gehouden van de studieresultaten van de leerlingen.

Cito-uitslagen door de jaren heen

Schoolgrootte

De school heeft per 1 oktober 2017 ± 200 leerlingen verdeeld over 8 groepen.

Gegevens Cito eindtoets

 

Schooljaar

2012/2013

Schooljaar

2013/2014

Schooljaar

2014/2015

Schooljaar

2015/2016

Schoolscore

538,4

534,9

537,1

537,4

Landelijke score

534,9

534,4

534,9

536,2

Uitstroom voortgezet onderwijs

Uitstroom van onze leerlingen

De leerlingen die onze school per augustus verlaten hebben, zijn toegelaten tot de volgende vormen van voortgezet onderwijs: