Home>Schoolgids>De resultaten>Resultaten LVS

Resultaten LVS

Onze school houdt zorgvuldig de behaalde resultaten bij. Hiervoor worden toetsen gebruikt. Deze toetsen zijn zelf gemaakt, behorend bij een methode of zijn methode onafhankelijk. Ook gebruiken wij een leerlingvolgsysteem, waarbij de ontwikkeling van het kind nauwkeurig gevolgd wordt. Van elke toets is bekend hoe de leerlingen moeten scoren. Daarover zijn duidelijke afspraken gemaakt. De resultaten bespreken de leerkrachten met de kinderen, met de interne begeleiders en met elkaar. In groep 7 wordt de Entreetoets afgenomen zodat we als school kunnen zien waaraan deze leerlingen gedurende het laatste jaar op de basisschool nog kunnen werken.