Hoofdluisbeleid

Hoofdluis is een normaal verschijnsel op plaatsen waar veel mensen bij elkaar zijn. De GGD heeft een draaiboek verstrekt waarin staat hoe je bij voorkomende gevallen dient te handelen.

Op onze school is er een werkgroep, bestaande uit ouders, die na een vakantie de kinderen op school controleert op de aanwezigheid van hoofdluis. Indien er hoofdluis bij een kind wordt geconstateerd, neemt de coördinator van deze groep contact op met de betreffende ouder(s). De klas waarin hoofdluis geconstateerd is krijgt een briefje mee, waarop staat dat er in de klas hoofdluis is geconstateerd. De werkgroep controleert het desbetreffende kind na een week nogmaals. Om te voorkomen dat hoofdluis zich via de jassen aan de kapstok verspreidt, heeft de school gekozen voor kluisjes voor ieder kind.