Sportactiviteiten

Waar en wanneer mogelijk, nemen we als school deel aan de in Deventer georganiseerde sportactiviteiten, zoals schoolvoetbal. Deelname hieraan staat of valt echter met de beschikbaarheid van ouders/begeleiders.
Kinderen van groep 7/8 doen jaarlijks mee aan de schoolsportdagen georganiseerd voor alle basisscholen in Deventer.