Home>Schoolgids>Lestijden, vakanties en verlof

Leerplichtwet

Uw kind is leerplichtig op de eerste schooldag van de maand, volgend op de maand waarin het 5 jaar is geworden. Voor belangrijke familieverplichtingen zoals een begrafenis of een huwelijk, mogen we uw kind vrijgeven. Hiervoor kunt u een verlofformulier

Lees verder >

Richtlijnen hulpverlening

Kinderen zijn vanaf 5 jaar leerplichtig en ouders zijn wettelijk verplicht hun kind onderwijs te laten volgen. De school of kindcentrum is verplicht onderwijs te geven volgens de minimale wettelijke urennorm. De inspectie geeft het volgende aan over onderzoek en

Lees verder >

Schooltijden

Op onze school werken we met een continurooster. Wij hebben samen met de ouders gekozen voor het 5 gelijke dagen model. Op school hebben wij een overblijfcoördinator, die elke dag aanwezig is tussen 12.00 uur en 12.30 uur en vaste

Lees verder >

Studiedagen en vakanties

Schooljaar 2018-2019 Herfstvakantie van 20 t/m 28 oktober 2018 Kerstvakantie van 22 december 2018 t/m 6 januari 2019 Voorjaarsvakantie van 16 t/m 24 februari 2019 Goede Vrijdag: 19-04-2019 2e Paasdag: 22-04-2019 Meivakantie van 23 april t/m 5 mei 2019 Hemelvaart: 30-05 en 31-05-2019

Lees verder >

Veiligheid en geborgenheid

Op alle scholen binnen Nederland worden maatregelen getroffen om (uw) kinderen zich in een veilige en geborgen omgeving te laten ontwikkelen. Zo’n pedagogisch (opvoedkundig) klimaat wordt vooral gecreëerd door met elkaar afspraken te maken over gedragingen en regels, die nageleefd

Lees verder >

Verlofregeling

U kunt minimaal 8 weken van te voren bij de directie verlof aanvragen wegens gewichtige omstandigheden. De leerplichtwet geeft een aantal redenen waarvoor leerlingen vrijstelling van school kunnen krijgen: ziekte van een leerling. het vervullen van plichten, voortkomend uit godsdienst

Lees verder >